Referencer

Dårligt håndværk fik gulv til at synke – Sådan fik Leo det tilbage på plads

Da Leo for mange år siden skulle restaurere stuehuset på sin gård, besluttede han sig for at nedlægge sin kælder. Hvert forår stod der vand i kælderen, og nu skulle det altså være slut. Han fik håndværkere til at fylde kælderen op ...

Se projektet

Synkende fundament på færøsk præstegård stabiliseres af Uretek  

Der blev hentet eksperthjælp fra Danmark, da Fuglejord præstegård på Færøerne skulle renoveres og stabiliseres pga. et synkende fundament. Præstegården ligger midt i det stejle klippe- og bakkelandskab med udsigt over byen og havet, og den fungerer både som embedsbolig for den ...

Se projektet

Uretek stabiliserer fredet hus på Ribes kultursvamp

De fleste danskere kender til Ribes velbevarede, middelalderlige bymidte. Men de færreste er nok klar over, at det historiske område er bygget på metertykke lag af affald og bygningsrester – også kaldet ...

Se projektet

Skævt hus spolerede Carstens byggedrøm – så ringede han til Uretek

Det var en drøm, der gik i opfyldelse, da Carsten Hansen købte en smukt beliggende grund med egen sø i naturskønne Ebeltoft. Hans plan var at opføre et helt nyt sommerhus på ...

Se projektet

Uretek leverer skruefundament til Fyns første Svanemærkede boligbyggeri

Odins Have er Fyns første Svanemærkede boligbyggeri I sommeren 2022 flytter de første lejere ind i det nye, moderne senior bofællesskab ”Odins Have” i Bolbro i det vestlige Odense. Ifølge bygherre Miljø-Bo ...

Se projektet

McDonald’s i Svendborg fik McCafé på skruepæle

Da McDonald’s i Svendborg stod over for at skulle etablere et helt nyt McCafé baristaområde ved deres restaurant, var det rådgivningsfirmaet DetailConsult der fik ansvaret for projektledelsen. Med behov for flere siddepladser, ...

Se projektet

Stabilisering af fundament på etageejendom

Ejerforening henvendte sig med ønsket om pris for stabilisering af ejendom på 3½ etage plus kælder. Der var konstateret sætningsskader i store dele af ejendommen og facaderenovering havde vist sig utilstrækkelig. Vores ...

Se projektet

Nye sommerhuse på Als får skruefundament fra Uretek

Ved Havmosen i Augustenborg på Als opfører bygherre Waco ApS hele otte nye sommerhuse på en attraktiv beliggenhed tæt ved vandet. Området er meget kuperet, og de bæredygtige jordlag på grunden befinder ...

Se projektet

Uretek funderer 2000 m² iværksætterhus med borede pæle

Da Uretek satte fundamentet til trekantsområdets kommende iværksætterhus “The Platform” i Middelfart, tog Ureteks adm. direktør Lars Erik Nielsen en tur ud i vintervejret for at vise fremgangsmåden med borede pæle, der ...

Se projektet

Q-ejendomme, 1455 Kbh. K

Vi udførte på én dag stabilisering af 16 meter fundament, der fordelte sig på tre indvendige kældervægge på en fireetagers bygning. Af de 16 meter fundament stabiliserede vi 12 meter til en ...

Se projektet

Viborg Kommune skåner mose med skruefundament

I Bruunshåb ved Viborg har byens borgere længe drømt om en bro, der skal forbinde byen med naturparken på den anden side af Søndermølle Å. Nu er den lige om hjørnet. Og ...

Se projektet

Bryggeriet Vestfyen fik stabilt lagergulv med Uretek Metoden®

Syd for Assens bymidte rejser Bryggeriet Vestfyen sig i terrænet mellem villakvarterer, skov og industriområder. Her har bryggeriet haft til huse siden grundlæggelsen i 1885, og de originale bygninger troner stadig i ...

Se projektet

Lucy og Eigil fik styr på sætningsskade helt uden opgravning

I Kerteminde bor Lucy Bergström og Eigil Nikolajsen med udsigt over de bølgende marker i et hus fra 1918. Huset blev i sin tid bygget på et fundament af kampesten, men efterhånden ...

Se projektet

Omfattende sætningsskader på tilbygning udbedret med efterfundering

En boligejer i Vrå kontaktede os for at få set nærmere på sin ejendom. Her var der opført en tilbygning seks år tidligere, som nu havde fået omfattende sætningsskader. Undersøgelserne viste, at ...

Se projektet

Stabilisering af murermestervilla på trang plads i Åbyhøj

I Åbyhøj rykkede vi ud til en stor murermestervilla, hvor ejeren var bekymret for revner i bygningen. Den geotekniske undersøgelse viste, at revnerne skyldtes en sætningsskade forårsaget af udtørret fed ler under ...

Se projektet

Stabilisering og løft af fundament i Kibæk

Stabilisering og løft af fundament i Kibæk efter udtørringsskade. I Kibæk har vi stabiliseret og løfte hjørne på tilbygning til parcelhus som havde oplevet sætninger efter udtørring. Som beskrevet i Byg-Erfa 94 ...

Se projektet

Vibrationsfri installering af ScrewFast Skruepæle® i Skulpturhaven i Tønder

Etablering af cirkelbro og træpromenade med ScrewFast Skruepæle® langs Mølledammen i Skulpturhaven i Tønder. I Tønder har vi skruet ScrewFast Skruepæle® langs vandkanten. Pælene bærer den nye flotte cirkelbro og træpromenaden i ...

Se projektet

Gangbro på diget ved Kammerslusen er funderet på ScrewFast Skruepæle®

Etablering af handicapvenlig adgang til kammerslusen ved Ribe med ScrewFast Skruepæle®. Den nye handicapvenlig adgangsvej bliver  etableret på sydlige side af slusekonstruktionen, langs Bjerrumvej. Tilslutning af den nye handicapvenlig adgang sker direkte ...

Se projektet

Fundering af personalerum med borede pæle fra Uretek

Da der i Viby ved Aarhus skulle laves en bygning som personalerum blev Uretek bedt om at lave borede pæle. Til bygningen blev der boret 3 pæle til 5 meter under terræn. ...

Se projektet

Danmarkshistoriens mest avancerede betonkonstruktion bygget i Aarhus og er funderet på ScrewFast Skruepæle®

Ved hjælp af robotter og digital teknologi er den mest avancerede betonform, nogensinde opført i Danmark. Konstruktionen repræsenterer et internationalt forskningsgennembrud, som vil kunne spare millioner af tons CO2 på verdensplan og ...

Se projektet

Fundering af tilbygning med borede pæle

Da der i Solrød Strand skulle laves en tilbygning til et allerede piloteret hus blev Uretek bedt om at lave borede pæle. Til tilbygningen blev der boret 7 pæle til 4 meter ...

Se projektet

Fundering i snævre omgivelser i Aarhus

I forbindelse med renovering og ombygning af den fredede bygning Badstuegade 1H ved Lille torv i Aarhus C, er der udført med ScrewFast Skruepæle®. Der var behov for ekstrafundering af de eksisterende ...

Se projektet

Supercykelsti – Hallssti, Aarhus

Den nye supercykelsti er en udvidelse af den eksisterende cykelsti med en ”let svævende” konstruktion funderet på ScrewFast Skruepæle® og med en samlet kørebredde på 4,0 m. Der er projekteret med præfabrikerede ...

Se projektet

Ny forbindelsesgang til Rehabiliterings Højskole, Århus Kommune

I forbindelse med at et eksisterende flisebelagt overdækket gangområde skulle ændres til en lukket forbindelsesgang, blev Uretek bedt om at installere ScrewFast Skruepæle til randfundamenter og det selvbærende betondæk. Da der var ...

Se projektet

Udskiftning af støttemur med snævre adgangsforhold

Eksisterende støttemur udført i kampesten skulle udskiftes. Støttemuren er placeret i skel til privatejendom, hvilket medførte særdeles snævre adgangs- og arbejdsforhold. Uretek Fundering installerede 19 stk. ScrewFast Skruepæle® a 4-6 meters længde. ...

Se projektet

Forsamlingshus på ret køl igen!

Man havde fundet sætningsrevner og tydelige sætninger i fundamentet på Skellerup Forsamlingshus. Man søgte om tilskud til renoveringen og efter kort tid blev Uretek bedt om at forestå stabiliseringen af fundamentet. Forud ...

Se projektet

Trækankre holder 500 meter svævebane i Haderslev

Svævebane på 500 meter til dansk festuge fastgjort med ScrewFast Skruepæle® fra Uretek. Haderslev Erhvervsråd havde besluttet at etablere landets længste svævebane, som er åbnet i forbindelse med Trekantsområdets festuge i slutningen ...

Se projektet

Container Living på ScrewFast Skruepæle i Fredericia

Projektet Urban Container Living i Kanalbyen i Fredericia er nu sat på 32 stk. ScrewFast Skruepæle. Kanalbyen ved Lillebælt bliver en levende bydel med optil 2800 nye arbejdspladser og omkring 1000 nye boliger. ...

Se projektet

Fundering af Kigkasse v. Kolding Å

Uretek har leveret og installeret ScrewFast Skruepæle® for fundering af træbro og skur. I forbindelse med projekt for Kolding Kommune havde PlayAlive A/S fået til opgave at opføre bro og skur ved ...

Se projektet

Stabilisering af restaurantgulv i København

Uretek stabiliserede hurtigt og uden store gener for gæster og personale 90 kvadratmeter gulv i restauranten Cafe Wilder i København. Årsagen til sætningerne var, at terrændækket var anlagt på Københavnerfyld (sand, ler ...

Se projektet

Stabilisering af 300 kvadratmeter industrigulv

Stabilisering af industrigulve i en travl virksomhed er en udfordring, når den daglige drift skal kunne køre 100%. Reitan Distribution A/S havde konstateret sætninger i store dele af deres lager og havde ...

Se projektet

Fundering af Boardwalks i udfordrende terræn

350 meter gangbro i Fosdalen ved Jammerbugten sikret med ScrewFast Skruepæle® I det smukke naturområde Fosdalen ved Jammerbugten i det nordjyske, blev Uretek bedt om at lave fundament til en ny gangbro, en såkaldt ...

Se projektet

Fundering af 4 selvstændige boliger

Uretek har leveret og installeret ScrewFast Skruepæle® for fundering af nybyggeri på en udstykning tæt ved en sø. Der skulle bygges 4 selvstændige et-plans boliger på grund med en flot beliggenhed. Området ...

Se projektet

Løft af køkkengulv i Hedensted

Da gulvet over en afblændet og opfyldt kartoffelkælder i en længere årrække havde sat sig, blev det besluttet at udfylde og stabilisere fyldlaget med Uretek Metoden®. I køkkenet var der tydelige tegn ...

Se projektet

Museum sikret mod at synke

Gulvet i Ny Carlsberg Glyptoteket i København var sunket med 22 cm. Uretek blev bestilt til at sætte en stopper for de ca. 100 år gamle sætningsskader. Tidens tand, millioner af gæster, ...

Se projektet

Stabilisering af gulv i etplansvilla

Stabilisering udført af Uretek omfattede en sandpude under terrændæk på ca. 250,0 kvadratmeter. Forud for stabiliseringen blev der foretaget en termografisk undersøgelse af gulvvarmen i gulvet. Derved blev det klarlagt, hvor stabiliseringen ...

Se projektet

Stabilisering af 10 meter indvendig bærende skillevæg for privat kunde, ved Åbredden i Hørsholm

Stabilisering af den indvendig bærende skillevæg blev udført, ved placering af injiceringsrør igennem gulvet under fodpanelerne. Da fodpanelerne igen var monteret blev borehullerne dækket af panelerne og der var ingen synlige tegn ...

Se projektet

Stabilisering af 11,5 meter randfundament for privat kunde på Bredbækvej i Sønderborg

Stabilisering af randfundament på etplans villa som stod delvis på sætningsgivende fyld af muld. Forud for stabiliseringen var der udført forundersøgelse med nivellement af bygningen og efterfølgende geoteknisk bedømmelse, af skadesområdet på ...

Se projektet

Uretek stabiliserer 32 m randfundament for boligforening i Aalborg

Stabilisering af randfundament og indvendige bærende skillevægge. Sætningsskaderne var sket i forbindelse med utætheder i hovedkloakledning som havde skyllet større mængder af fyldmateriale bort. Da kloakken løber parallelt og tæt op af ...

Se projektet

Kombineret opgave med ScrewFast Skruepæle® og Uretek Metoden®

Efterfundering af fundament med ScrewFast Skruepæle® og efterfundering af gulv med Uretek Metoden®. Ifølge geotekniske rapporter var halvdelen af fundamentet og gulv fejlfunderet på sætningsgivende jordlag. På grund af dybderne til de ...

Se projektet

Kombineret stabilisering af fundament og gulv med Uretek Metoden®

Uretek har stabiliseret en kombination af fundament og gulv som havde sætninger. Ved besigtigelse af ejendommen blev der konstateret revnedannelser i murværk og gulv i mindre del af bygningen. En geoteknisk undersøgelse ...

Se projektet

Uretek stabiliserede 35 meter randfundament for Ansgarstiftelsen – Katolsk Bispekontor

Uretek har stabiliseret 35 meter randfundament for Ansgarstiftelsen – Katolsk Bispekontor. Uretek blev valgt på grund af den skånsomme løsning, så Karateskolen kunne forsætte uændret under arbejdet. Bygningen, som er udlejet til ...

Se projektet

Familien Jørgensen, 3700 Rønne

Vi efterfunderede 18 meter fundament med 12 stk. ScrewFast Skruepæle® til ca. 6 meter under terræn. Forud for opgaven, var der udført geotekniske boringer, hvor der blev truffet sætningsgivende aflejringer af muldfyld ...

Se projektet

Familien Nielsen, 3320 Skævinge

Vi stabiliserede på bare tre dage 29,7 meter fundament, der udgjorde en facade og to gavle – dvs. at vi også stabiliserede to hjørner. Vi brugte i alt 11 skruepæle på hver ...

Se projektet

Familien Kærn, 7620 Lemming

Huset havde kraftige revner i fundament og vægge på det ene hjørne. Årsagen til sætningsskaderne var, at fundamentet består af kampesten, der er lagt ud på et lag af træplanker. Disse planker ...

Se projektet

Den standhaftige tinsoldat, 5000 Odense C

Ubæredygtige jordlag under fundamentet medførte, at husets ene bagvæg hældte bagover – og det gav kraftige revner i både gulv og vægge. Med en række injiceringer af vores materiale, Uretek GeoPlus®, fra ...

Se projektet

Fundering af udvendig trappe og elevatortårn i lejlighedsbyggeri i Aarhus

Da det eksisterende gangareal skulle inddrages i boligarealet, skulle der etableres nye adgangsforhold i form af et nyt udvendigt gangareal med tilhørende trapper og elevatortårn. Byggeriet skulle udføres som betonelement byggeri og ...

Se projektet

Fundering af nybyggeri klos op af eksisterende gavle i Aarhus

Imellem 2 eksisterende bygninger skulle der udføres fundament for en ny 3 etagers bygning med parkering i stueetagen og tilhørende trappetårn. Byggeriet blev opført som et betonelementbyggeri. Kravet var at fundere tæt ...

Se projektet

Trange forhold for fundering af overdækning af lukket gård i gammel bydel af Aarhus

Efter aftale med Moesgård museum kunne Bygherren udføre fundringsarbejdet, ved at anvende ScrewFast Skruepæle®, uden en forudgående arkæologisk undersøgelse. Valget af ScrewFast Skruepæle® sparede bygherren for omkostninger og ventetid på undersøgelsen. I ...

Se projektet

Første skruepæledag og første etape på verdensnyheden Det Biologiske Hus

Det unikke starter allerede fra bunden. Fundamentet er avancerede ScrewFast Skruepæle, der har en lang række fordele i forhold til fremtidens byggeri. Vi har startet projektets første etape med at skrue de ...

Se projektet

Etablering af fundament for trappetårn til Bridgewalking i Middelfart

Før det var muligt at komme op på broen skulle der etableres et trappetårn som skulle føre gæsterne op til toppen af broen. Uretek blev den første entreprenør på projektet og skulle ...

Se projektet

Afstemningen ved Eurovision 2014 hvilede på ScrewFast Skruepæle®

Stemmeafgivningen til Eurovision Song Contest 2014 i København var i sikre hænder, da den høje telemast, som skulle håndtere flere millioner sms’er på festdagen hvilede på fundament fra Uretek. Med 6 stk. ...

Se projektet

Sommerhus skrues fast på ø

175 meter stålpæle sørger for at nyt hus bliver stående solidt på Årø. Med 35 ScrewFast Skruepæle® tøjrede Uretek det nye 150 kvadratmeter store sommerhus til den smukke ø i Lillebælt. Da ...

Se projektet

Energinet har fået hjælp til deres midlertidige master med ScrewFast Trækankre® fra Uretek

Uretek® har leveret ScrewFast Trækankre® til stabilisering af midlertidige højspændingsmaster for Energinet. Da Energinet skulle udskifte gamle højspændingsmaster på en 180 kilometer strækning op gennem Jylland, blev Uretek Fundering bedt om at ...

Se projektet

Uretek har med ScrewFast Skrupæle funderet Danmarks første CNC-fræsede hus

Uretek har for arkitekterne Frederik Agdrup og Nicholas Bjørndal fra tegnestuen Eentileen.dk funderet danmarks første CNC-fræsede hus. Læs mere om fundering og fordelene ved vores metoder her. Eentileen har med en CNC-fræser skåret ...

Se projektet

Genbrugsstation ved Fuglebakken Station, Frederiksberg

I forbindelse med anlægning af ny genbrugsstation ved Fuglebakken Station var der behov for at etablere aflastningsplade over en rørlagt å, der løber i kanten af området og delvist langs banelegemet. Den ...

Se projektet

Flagstangsmast med antenner

Opgaven på Rungsted havn lød på at etablere fundament for flagstangsmast ved Rungsted vandskiklub. Der blev under hensyn til belastningerne valgt 3 stk. ø90 ScrewFast Skruepæle®afsluttet med standard ståltrekantplade. Første skridt var ...

Se projektet

Fundering af ca. 1400 m2 teltbygninger i Kastrup Lufthavn

Københavns Lufthavn har et stort behov for effektivt at kunne håndtere de tusindvis af passagerer og deres respektive bagage. Men lufthavnen havde ikke permanente faciliteter til formålet. En hangar og nogle store ...

Se projektet

Skruefundament til sommerhuse i Marielyst

Opgaven fra et typehusfirma lød på at udføre skruefundament til fire typesommerhuse på byggegrunde i Marielyst, Falster, på en grund med ringe jordstyrker i de øverste lag. Løsningen blev efter indhentning af ...

Se projektet

Etablering af fundament til mast i Skive

Opgaven i Skive lød på at etablere fundament for mast, som skulle flyttes. Grundet mastens størrelse blev der til projektet valgt en løsning med fire ScrewFast Skruepæle® og en betonplade.Første skridt var ...

Se projektet

Fundering af skorsten

Vi etablerede på én dag et fundament til en 20 meter høj skorsten. Vi brugte fire skruepæle på hver tolv meter, der hver især blev afsluttet med flanger. Til flangerne fastspændte vi ...

Se projektet

Kombineret opgave med ScrewFast Skruepæle® og Uretek Metoden®

Efterfundering af fundament med ScrewFast Skruepæle® og efterfundering af gulv med Uretek Metoden®. Ifølge geotekniske rapporter var halvdelen af fundamentet og gulv fejlfunderet på sætningsgivende jordlag. På grund af dybderne til de ...

Se projektet

Familien Pedersen, 4621 Gadstrup

Vi stabiliserede 142 m2 gulv i en dybde af 1,3 meter fra underkant gulv og nedefter. Gulvet var sunket i forskellige niveauer i forbindelse med en oversvømmelse, men via vores nivelleringslasere, som ...

Se projektet

Stabilisering af 3,6 kvadratmeter gulv i pausen mellem to skiftehold hos Skanlog A/S

Hos Skanlog A/S blev vi præsenteret for et problem med vippende betonplade. Betonpladen er placeret lige i overgangen fra lagerhal til terminal, hvor der dagligt sker flere hundrede overkørsler med trucks i ...

Se projektet

Handelsbanken, Videbæk 6920

Gulvet havde sat sig over fire cm i det ene hjørne pga. pengeboksens store vægt. Med vores ekspanderende materiale, Uretek GeoPlus®, stabiliserede vi gulvet på en kort arbejdsdag, samtidig med at vi ...

Se projektet

Familien Stampe, 4293 Dianalund

Billederne til højre viser revner mellem gulv og vægge, der opstod, i takt med at gulvet sank. Vi stabiliserede 83 m2 gulv på to dage, og dermed sikrede vi, at gulvene i ...

Se projektet

Stabilisering af 138 kvadratmeter gulv hos Københavns Universitet

I forbindelse med renoveringen af en universitetsbygning blev der konstateret sætninger og hulrum under gulvet. Uretek fik til opgave at stabilisere den øverste meter sand under gulvet og dermed også udfylde hulrummene. ...

Se projektet

BoConcept A/S, 6870 Ølgod

Vi udførte stabilisering af 73 m2 gulv + 29 meter fuger. Sætningsskader havde medført, at nogle betonplader var blevet løse. Som følge heraf vippede de, og nogle af dem var knækket på ...

Se projektet

COWI A/S, 6200 Aabenraa

Stabilisering af 79 m2 gulv for Cowi A/S, der entrerede os. Vi udførte arbejdet på kun fire dage til trods for, at injiceringer blev foretaget ned gennem bl.a. klinkegulv. Hullerne til vores ...

Se projektet

Ny Carlsberg Glyptotek,

Ny Carlsberg Glyptotek har mange gamle og flotte mosaikgulve. Nogle af disse mosaikgulve skulle sikres, så de kunne holde til bl.a. en udstilling, hvori betonblokke på otte tons indgik. Der blev søgt ...

Se projektet

Vor Frelsers Kirke, 9000 Aalborg

Under renovering af Vor Frelsers Kirke trægulv fandt man sætningsrevner i det underliggende betongulv. Som løsning på problemet med sætningsskader blev vi, Uretek, valgt. Vi stabiliserede 400 m2 kirkegulv hurtigt og uden ...

Se projektet

Trækankre for Københavnerspuns

I forbindelse med etablering af nye adgangsforhold til Slotsruinen ved Gåsetårnet, Vordingborg, skulle der etableres blivende københavnerspuns for udgravningerne. Uretek leverede og installerede ScrewFast Trækankre® med en udtræksstyrke på minimum 50kN pr. ...

Se projektet

Midlertidige trækankre for Stålspuns

Efter installering af ScrewFast Trækankre® havde man erstattet den manglende indspænding, og arbejdet kunne fortsættes uden forsinkelser.Der er her tale om en nyrammet stålspuns, der ikke kunne rammes dybt nok til at ...

Se projektet

Energinet har fået hjælp til deres midlertidige master med ScrewFast Trækankre® fra Uretek

Uretek® har leveret ScrewFast Trækankre® til stabilisering af midlertidige højspændingsmaster for Energinet. Da Energinet skulle udskifte gamle højspændingsmaster på en 180 kilometer strækning op gennem Jylland, blev Uretek Fundering bedt om at ...

Se projektet

Stabilisering af ca. 15 meter tungt spor på motorvej M50/E45

Der var konstateret en lunke på motorvejen med en sætning på op til ca. 25 mm på en strækning på ca. 15 meter, primært i det tunge spor. Det resulterede i gene ...

Se projektet

Uretek har stabiliseret ca. 15 meter tungt spor på Silkeborgmotorvejen ved Harlev

Uretek har stabiliseret ca. 15 meter vejbane og nødspor ved broenden i østgående retning ved Lyngbygårds Å ved Århus. Jorden blev stabiliseret under overkant af vej. Sætningen var konstateret ved overgangen mellem ...

Se projektet

Hesselagergårdsvej, Svendborg kommune

Svendborg kommune kontaktede os, da en vej over en skråning var begyndt at synke. Årsagen var, at fyld under asfalten blev vasket væk gennem en utæthed i skråningen. Med Uretek Metoden® stabiliserede ...

Se projektet

Busholdeplads, Knippelsbro, Københavns kommune

Vi stabiliserede 100 m2 betonfelter, som udgør en busholdeplads i København. For hver 1,5 m2 injicerede vi vores materiale, Uretek GeoPlus®, gennem huller på ca. 16 mm. Med vores nivelleringslasere styrede vi ...

Se projektet

Busholdeplads, Tagensvej, Københavns kommune

For Københavns kommune stabiliserede vi 115 m2 betonplader, der udgør en busholdeplads på Tagensvej. Med vores ekspanderende materiale, Uretek GeoPlus®, stabiliserede og løftede vi betonpladerne, så de nu igen danner en plan ...

Se projektet

Uretek har stabiliseret jorden og udfyldt hulrum langs 535 meter stenmole langs Christiansmindestien i Svendborg

I forbindelse med storme hvor vandet skyllede op mod stenmolen og i forbindelse med de daglige bevægelser i vandstanden var der konstateret en udvaskning af materialet bag stenmolen og ind til Christiansmindestien. ...

Se projektet

Skateboardbane, Gentofte Kommune

Vi blev kontaktet af Gentofte kommune, der reagerede på klager fra beboere over den høje og buldrende lyd, der kom, når skateboards kørte over nogle hule stålramper. Ramperne var omgivet med træer ...

Se projektet

Fyldning af rør, Randers Kommune, 8920 Randers

Vi fyldte et hulrum mellem et gammelt kloakrør med en diameter på 650 mm og et nyt PVC-rør med en diameter på 315 mm. Sammenlagt fyldte vi et hulrum på ca. 26 ...

Se projektet

Fyldning af hulrum, Karup Flyvestation

Karup Flyvestation havde et problem med hulrum, der opstod ved relining (hvor nye rørledningerne med mindre Ø (diameter) placeres i gamle, inaktive rørledninger med større Ø). Vi kunne hurtigt – og dermed ...

Se projektet

Rensningsanlæg, 5863 Ferritslev

På rensningsanlægget var der opstået revner i nogle skrå betonplader, der dannede siderne på en af rensningsanlæggets spildevandstanke. En udgravning viste, at revnerne var opstået, som følge af at der var kommet ...

Se projektet
Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion