Pilotering uden opgravning

Med piloteringspælene ScrewFast Skruepæle® fra Uretek tilbyder vi en enestående metode til pælefundering, som er enkel, hurtig og vibrationsfri. Du undgår risikoen for følgeskader på omkringliggende bygninger og slipper for omfattende reetablering. ScrewFast Skruepæle® kan let skrues op og genanvendes, og det gør dem også velegnede til pilotering af midlertidige fundamenter.

ScrewFast Skruepæle fremstilles i henhold til Eurocode 3 & EN-1090-2 og installeres i henhold til Eurocode 7.

Piloteringspæle til nyt fundament

Ved etablering af et nyt fundament tilbyder vi pilotering med pælefundering, hvor hver skruepæle placeres helt nøjagtigt. Vi tager således altid højde for, at vores installation, som oftest skal passe ind i en videre konstruktion, skal forbindes med en specielt designet fundamentramme eller skal støbes ind i fundamentet. 

Ved alle piloteringsopgaver beregner vi pælens dimensioner og krav til iskruningsmoment ud fra projektets krav til træk- og trykstyrke. For at beregne pælenes design har vi behov for at få leveret en jordbundsundersøgelse, der viser jordens styrke. Vi anvender beregningsprogrammer fra ScrewFast England, og dokumenterer vort arbejde, med vores Kvalitetssikringsmappe, der dokumenterer alle de installerede pæle enkeltvis. Materialet er til aflevering til de lokale byggemyndigheder.

Se her hvordan vi tryktester pælene.

Piloteringsopgaver

Her har vi opremset nogle af de piloteringsopgaver, som vi udfører med ScrewFast Skruepæle®:

  • Vejskilte, vejportaler og informationstavler
  • Signal- og kørestrømmaster ved jernbane
  • Telemaster, målemaster, metrologimaster
  • Pilotering af byggegrund til nybyggeri
  • Pælefundering af fundament til tilbygning
  • Pilotering af eksisterende parcelhuse, villaer og etageejendomme
  • Forstærkning af støjafskærmning, spunsvægge og sikring mod udskridning af f.eks. jordvolde

Desuden kan vi med ScrewFast Skruepæle® pilotere alle former for bygninger, der har sætningsskader – det betyder bl.a.:

  • Parcelhuse
  • Villaer
  • Etageejendomme

Klik her for at se eksempler på stabiliseringsopgaver ved fundament.

Installering af piloteringspæle

Pilotering med skruepæle

ScrewFast Skruepæle® er piloteringspæle, der er udformet som store skruer, og installeres direkte i jorden med entreprenørmaskiner. Alle piloteringspæle samles af sektioner på op til to meter, og hver sektion fastgøres til hinanden med kraftige stålbolte – én piloteringspæl kan blive over 20 meter lang. De øverste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion.

Vi designer hver enkel ScrewFast Skruepæle® ud fra viden om dels jordbundsforhold og bæredygtig jord, som pælene skal placeres nede i, og dels ud fra viden om den last, der skal piloteres. 

Pilotering uden vibrationer

Fordi vi ved piloteringen skruer pælene i  frem for at ramme eller slå dem i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger som ved rammede pæle. Dette gør vores skruepæle velegnede til pilotering i tæt bebyggelse, hvor vibrationer vil beskadige nabobygninger. Desuden medfører metoden minimal opgravning, som betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

ScrewFast Skruepæle® kan både anvendes til pilotering af helt nye fundamenter og fundering af sætningsskadede bygninger – og det selv på svært tilgængelige områder, hvor man skal ind i en baghave, arbejde i en kælder eller under et udhæng. 

Pilotering af eksisterende fundamenter

Når vi piloterer eksisterende bygninger, installerer vi ScrewFast Skruepæle® i jorden langs bygningens fundament. Vi fastgør toppen af hver piloteringspæl til fundamentet ved hjælp af stålkonsoller. Efter vi har placeret armeringsstål omkring konsol/skruepæl, støber vi med beton. Samlingen af skruepæl, konsol, armeringsstål og beton til bygningens fundament befinder sig under terrænniveau, og da det hele dækkes med jord, inden vi forlader stedet, er det efter endt arbejde knapt synligt.

Det varierer fra job til job, hvor lang tid det tager at udføre piloteringen med ScrewFast Skruepæle®, da det afhænger af arbejdets omfang. Forventninger til opgave og proces afklares ved en indledende besigtigelse og efterfølgende arbejde med tilbuddet.

Vælg de rette piloteringspæle

Hos Uretek er vi med til at sikre dit skruefundament ved at udvælge de rigtige piloteringspæle. Vi ved, at der kan opstå udfordringer og overraskelser i arbejdet med pilotering, og derfor er vi grundige i vores analysearbejde, så du kan være sikker på at ende ud med et godt resultat.
Har du brug for pilotering til at sikre dine konstruktioner, så kan vi bidrage med professionel rådgivning, så du får de piloteringspæle, der er bedst egnede til netop dine ønsker og behov. Vi har mange års erfaring i branchen, og vi har derfor opbygget stor viden omkring rammeforhold, hvilket vil sikre dig de bedste resultater i et givent byggeprojekt.
Dette er en garanti, du får med, hvis du vælger et samarbejde med hos fra Uretek. Kontakt os i dag, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Klik her for at se eksempler på pilotering af eksisterende fundament.

Pilotering – Pris og beregning

Vi installerer piloteringspæle til mindre tilbygninger såvel som som større industrielle projekter, og der vil naturligvis være variationer i prisen afhængig af projektets omfang. Vores pæle specialdesignes til hvert enkelt projekt for at sikre optimal bæreevne ved de givne jordbundsforhold og den last, som piloteringspælene skal bære.

Særligt to faktorer har indflydelse på prisen for pilotering. Har byggegrunden bløde jordbundsforhold, hvor der er langt ned til bæredygtige lag, vil det hæve prisen, da piloteringspælene skal være længere. Det samme gælder ved en højere last, da det stiller krav til tykkelsen af piloteringspælene.

Du kan altid kontakte os for en uforpligtende samtale, hvis du har spørgsmål til pris eller vil vide mere om etablering af et nyt fundament. Vær opmærksom på, at det typisk kræver en jordbundsundersøgelse at udregne et tilbud på pilotering.

Få et tilbud på skruefundament >>

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion