Stabilisering af fundament på etageejendom

Bygherre:Ejerforening
Stabiliseret meter:255 meter
Bæredygtige lag:2,0 meter under eksisterende konstruktion
Entrepriseform: Fagentreprise

Ejerforening henvendte sig med ønsket om pris for stabilisering af ejendom på 3½ etage plus kælder. Der var konstateret sætningsskader i store dele af ejendommen og facaderenovering havde vist sig utilstrækkelig. Vores arbejde omfattede i første omgang udarbejdelse af forslag til stabilisering på baggrund af allerede udførte jordbundsundersøgelser samt forslag til supplerende jordbundsundersøgelser.

Senere fik ejerforeningens bestyrelse beboernes accept på at arbejde videre med projektet. I første omgang blev området for stabilisering klarlagt i samarbejde med rådgiver, og supplerende jordbundsundersøgelser, fire boreprøver og én graveprøve, blev iværksat. Efter udførelsen af de supplerende jordbundsundersøgelser blev der udarbejdet tilbud med fast pris på stabilisering af randfundament.

På en senere ekstra-ordinær generalforsamling blev forslaget til stabilisering vedtaget, og arbejdet kunne herefter starte. Arbejdet blev udført på under 1 måned med minimum af gene for beboere.

Se mere om stabilisering af fundament her.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion