Sætningsskader på hus

Sætningsskader er dybe revner i fundament, gulv eller murværk, som skyldes bevægelser og manglende bæreevne i jorden under huset. Et ustabilt underlag kan få huset til at sætte sig og forårsage revner. Det giver risiko for vandindtrængning og yderligere skader på huset.

Spørg en ekspert – helt uforpligtende >>

Hvis sætningsrevnerne udvikler sig, er det tegn på, at sætningen er i bevægelse og forværres. Jo hurtigere udvikling, desto værre er problemet. Det er afgørende at stoppe en igangværende sætning hurtigst muligt for at begrænse sætningsskaderne. Vær opmærksom på, at permanent reparation af sætningsskader kræver en grundig skadesundersøgelse.

4 typiske årsager til sætningsskader

Sætninger i huset kan skyldes:

  1. Jord med et højt indhold af muld, tørv eller gytje, som formulder over tid og svækker bæreevnen.
  2. Grundvandssænkning, som enten kan ske naturligt eller ske som følge af bygningsarbejde i området.
  3. Rystelser i undergrunden fra bygningsarbejde eller tung trafik nær huset.
  4. Langvarig udtørring af jorden, som mindsker underlagets volumen og bæreevne.

Sætningsskader kan give følgeskader som fugt og skimmelsvamp i husets øvrige overflader og konstruktioner, især på facade, vægge og tag. Er sætningsskaderne i bevægelse, betyder det, at de stadig udvikler sig, og giver flere og større skader over tid og i værste fald (dog i meget sjældne tilfælde) kollaps af huset eller bygningsdele.

Sætningsrevner i gulve

Sætningsrevner i gulvet er ofte meget synlige. Bevægelser i jordlagene under et terrændæk kan forårsage alvorlige bygningsskader, som viser sig i eller omkring gulvet. Revner i klinkegulv, gabende fodpanelerne eller revner i indvendige vægge er nogle af de skader, vi typisk ser.

https://www.high-endrolex.com/11

Du vil ofte se sætningsskader i et industrigulv, hvor nogle sektioner måske vipper, når man kører over dem med truck eller lignende, fx på et lager. Tung trafik og utilstrækkelig fundering vil vise sig som tydelige sætningsrevner i gulvet på tværs af støbeskel eller dilatationsfuger.

Sådanne skader kan som regel stoppes med Uretek Metoden®, hvor gulvet og underlaget stabiliseres.

Sætningsskader i sokkel og murværk

De fleste sætningsskader på sokkel, fundamentet eller murværk er synlige udendørs. Sørg for at give soklen et gennemsyn mindst én gang årligt. Vær ekstra opmærksom efter lange, varme perioder uden nedbør, hvor vi ofte ser tørkeskader på bygninger. Undersøg for revner og sprækker både i overfladebehandlingen, pudsen og i det underliggende fundament. Det er vigtigt at sørge for at reparerer husets sokkel så du undgår at få problemer med fugt og eventuelle følgeskader.

Både små og store revner på soklen kan være årsagen til at fugt kan trænge ind i husets bagvedliggende konstruktion. Dette kan have store konsekvenser med omfattende og alvorlige skader til følge. Store og dybe revner i soklen og fundamentet kan være tegn på sætningsskader. Nogle gange kan revnerne være gennemgående, og vil derfor også kunne ses på indervæggen. Ved en voldsom sætningsskade vil revnen kunne ses op igennem murværket, fx i fugerne og der vil ofte også forekomme knækkede mursten.

Med Uretek Metoden® stoppes sætningsskader uden opgravning.

Hvad skal du gøre ved sætningsskader?

Opdager du en skade, som du mistænker for at være en sætningsskade, skal du holde godt øje med den. I den forbindelse er det en god idé at få Uretek ud og vurdere skadens omfang.

I de fleste tilfælde bør sætningsrevner fuges på ny, så regn og fugt ikke trænger ind i konstruktionerne. Bliver der konstateret en eller flere sætningsrevner, bør du få undersøgt jordbundsforholdene, da det er jorden under huset, der er afgørende for, om huset stadig sætter sig.

Når man kender jordbundsforholdene og årsagen til bevægelserne kan Uretek med sine løsninger stabilisere fundamentet under huset så bevægelserne og sætningsskaderne stopper.

Læs mere om jordbundsundersøgelser.

FAQ

Sætningsskader? Så kontakt en af vores dygtige medarbejdere!

Benny Bæk - Projektleder - Uretek

Benny Bæk

Projektleder


Tlf.: +45 7020 3301

Skriv e-mail

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion