Sætningsskader på hus

Sætningsskader er dybe gennemgående revner i fundamentet, gulvet og murværket, som skyldes bevægelser og manglende bæreevne i jorden under huset.

Hvis der er manglende bæreevne eller bevægelser i jorden under huset, kan der opstå sætningsrevner. Der er risiko for vandindtrængning og dermed yderligere beskadigelse af huset, når der er revner i husets konstruktion.

Hvis sætningsrevnerne udvikler sig, er det et tegn på, at sætningen er i bevægelse og forværres. Jo hurtigere udvikling, desto værre er problemet. Det er afgørende, at stoppe en igangværende sætning så hurtigt som muligt, for at begrænse sætningsskaderne.

4 typiske årsager til sætningsskader

Sætningerne i huset kan skyldes:

  1. Jordens bæreevne ikke er tilstrækkelig til at bære husets vægt, og at huset derfor synker.
  2. Jorden indeholder organiske jordlag som muld, tørv eller gytje som formulder over tid.
  3. Grundvandssænkning, som enten kan ske naturligt eller ske som følge af bygningsarbejder i området.
  4. Rystelser i undergrunden, grundet bygningsarbejder, pælefundering eller tung trafik nær huset.

Sætningsskader kan give følgeskader som fugt og skimmelsvamp i husets øvrige overflader og konstruktioner, især på facade, vægge og tag. Er sætningsskaderne i bevægelse, betyder det, at de stadig udvikler sig, og giver flere og større skader over tid og i værste fald (dog i meget sjældne tilfælde) kollaps af huset eller bygningsdele.

Sætningsrevner i gulve

Bevægelser i jordlagene under et terrændæk kan forårsage alvorlige bygningsskader. Sætningsrevner i gulvet er ofte meget synlige, hvis klinker i køkkenet er revnet, trægulvet i stuen gaber ved fodpanelerne eller indvendige vægge opbygget på terrændækket revner.

Skaderne kan også opleves i et industrigulv, hvor nogle sektioner vipper, når man kører over dem med truck eller anden tung trafik, eller hvor gulvet får tydelige sætningsrevner på tværs af støbeskel eller dilatationsfuger.

Læs mere om stabilisering af gulve med Uretek Metoden® her.

Sætningsskader i sokkel og murværk

De fleste sætningsskader på sokkel, fundamentet eller murværk er synlige udendørs. Sørg for at give soklen et gennemsyn mindst én gang årligt og undersøg for revner og sprækker både i overfladebehandlingen, pudsen og i det underliggende fundament.

Store og dybe revner i soklen og fundamentet kan være tegn på sætningsskader. Nogle gange kan revnerne være gennemgående, og vil derfor også kunne ses på indervæggen. Ved en voldsom sætningsskade vil revnen kunne ses op igennem murværket, fx i fugerne og der vil ofte også forekomme knækkede mursten.

Læs mere om stabilisering af fundamenter med Uretek Metoden® her.

Hvad skal du gøre ved sætningsskader?

Opdager du en skade, som du mistænker for at være en sætningsskade, skal du holde godt øje med den. I den forbindelse er det en god idé at få Uretek ud og vurdere skadens omfang.

I de fleste tilfælde bør sætningsrevner fuges på ny, så regn og fugt ikke trænger ind i konstruktionerne.

Bliver der konstateret en eller flere sætningsrevner, bør du få undersøgt jordbundsforholdene, da det er jorden under huset, der er afgørende for, om huset stadig sætter sig.

Når man kender jordbundsforholdene og årsagen til bevægelserne kan Uretek med sine løsninger stabilisere fundamentet under huset så bevægelserne og sætningsskaderne stopper.

Læs mere om jordbundsundersøgelser her.

FAQ

Er du i tvivl om du har sætningsskader? Så kontakt en af vores dygtige medarbejdere!

Benny Bæk projektleder i Uretek

Benny Bæk

Projektleder


Tlf.: +45 7020 3301

benny@uretek.dk

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen herunder – eller ring på tlf. 70 20 33 01

Har du spørgsmål

Sektion