Stabilisering af fundament

Har du et fundament, der synker, eller er der en revne i din husmur eller væg? Så har dit hus måske en sætningsskade. Der kan være flere årsager til en sætningsskade, og i nogle tilfælde hænger det sammen med, at jordlag under bygningen har konsolideret sig (jordens volumen er blevet mindre).

Uretek GeoPlus® blander sig med og ekspanderer i jorden. Derved komprimeres de omkringliggende jordlag med fundamentet som modvægt, og eventuelle hulrum i jorden fyldes ud. Resultatet er, at jorden under huset bliver en hård, stabil masse, der fremover kan bære bygningens vægt. Uretek GeoPlus® opnår en varig trykfasthed på op til 1.000 t/m2 – og vejer kun 1/10 af beton.

Vi skal kun bruge et lille arbejdsområde (rør til injicering på 12 mm), og derfor undgår du med Uretek Metoden® opgravning af f.eks. din have og din indkørsel, og du kan benytte bygningen, som du plejer, mens vi arbejder. Dvs. at du undgår omkostninger forbundet med reetablering, leje af en anden bygning og evt. stop af produktion.

Udbedring af sætningsskade med ScrewFast Skruepæle®

Ud over Uretek Metoden® kan vi tilbyde stabilisering af fundament med ScrewFast Skruepæle® af stål. Som navnet afslører, er pælene udformede som store skruer vi installerer i jorden med entreprenørmaskiner. Hver skruepæl samles af sektioner på op til to meter, og sektionerne fastgøres til hinanden med stålbolte. De sidste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion (tæring).

Fordi vi skruer pælene i frem for at ramme/slå dem i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger, og det gør vores skruepæle velegnede til stabilisering og udbedring af sætningsskade i tæt bebyggelse. Desuden medfører metoden kun en lav grad af opgravning, og det betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

Skruepæle kan også anvendes til at etablere helt nye fundamenter – og det selv på svært tilgængelige områder. F.eks. kan vi med skruepæle let skabe et plant fundament på en skråning eller etablere et midlertidigt fundament, der hurtigt kan tages op og genanvendes et andet sted.

Undgå sætningsskader med vores metode

De metoder, vi har udviklet, kan anvendes i alle sammenhænge, hvor ønsket om et mere stabilt fundament opstår. Sætningsskader kan opstå i mange tilfælde, og får du det ikke lavet ordentligt, vil problemet ikke forsvinde.
Vi står klar til at hjælpe både private og virksomheder med at øge stabiliteten af deres grund eller reparere revner i bygningen. Med vores metode er du garanteret et færdigt resultat, som vil stå skarpt og længe.
Vores metoder er udviklet til at kunne løse alle problemer – store som små – og derfor kan vi også komme dig til undsætning.
Har du lyst til at høre mere om, hvordan vores arbejde fungerer, eller hvordan vores metoder kan hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte os for yderligere information.


Læs mere om stabilisering med skruepæle her.

Klik her for at se nogle eksempler på stabilisering af fundament.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen herunder – eller ring på tlf. 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.

Har du spørgsmål

Sektion