Jordankre fra Uretek – enkelt, hurtigt og vibrationsfrit

Med ScrewFast Jordankre® fra Uretek tilbyder vi en enestående metode til installering og montering af jordankre – vores metode er enkel, hurtig og vibrationsfri. Dermed undgår vi bl.a. følgeskader på omkringliggende bygninger og omfattende reetablering. En anden fordel ved ScrewFast Jordankre® er, at de kan skrues op og genanvendes, hvilket gør dem velegnede til midlertidige installationer.

Læs mere om ScrewFast Jordankre® ved at trykke dig rundt – f.eks. kan du se eksempler på vores udførte jobs. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information.

Opgaver med jordankre fra Uretek

Her har vi opremset nogle af de opgaver, som vi udfører med ScrewFast Trækankre®:

  • Jordankre til vejskilte, vejportaler og informationstavler
  • Jordanker til telemaster, målemaster, metrologimaster
  • Jordanker til bl.a. midlertidige elmaster, højspændingsmaster, belysningsmaster
  • Jordankre til opdriftssikring til kloak og vandledninger
  • Jordankre til opdriftssikring af P-kældre og bassiner
  • Jordanker til støjafskærmning
  • Jordankre til sikring af påkørselsbom i forbindelse med brobyggeri

ScrewFast Skruepæle®  fremstilles i henhold til Eurocode 3 & EN-1090-2 og installeres i henhold til Eurocode 7.

Vi beregner jordankrenes dimensioner, Helixernes udfomning, størrelse og forventet længde, samt krav til iskuningsmoment, ud fra kundens krav til pælens træk og tryk styrke. Til dette har vi behov for at får leveret en geotekniske undersøgelse, der viser jordens styrke. Vi beregner ud fra ovenstående, hvorledes vi skal løse opgaven. Vi anvender beregningsprogrammer fra ScrewFast England, og dokumenterer alle de installerede jordankre enkeltvis. Dokumentationen er til aflevering til de lokale byggemyndigheder.

Se her hvordan vi træktester pælene.

Klik her og se nogle af vores udførte projekter under “Referencer”.

Vibrationsfri jordankre og trækankre

Som navnet afslører, er ScrewFast Jordankre® udformet som store skruer, der installeres i jorden med entreprenørmaskiner – eller mere korrekt: en skruepæl er en stålpæl, hvorpå der er svejset skrueplader (helixplader). Hver jordanker samles af sektioner på oftest op til to meter, og sektionerne fastgøres til hinanden med kraftige stålbolte – én pæl kan blive over 20 meter lang. De øverste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion.

Vi designer hver enkel pæl ud fra viden om dels jordbundsforhold og bæredygtig jord, som pælene skal placeres nede i, og ud fra viden om overlejrende jordlag og den last, der skal stabiliseres.

Fordi vi skruer jordankrene i frem for at ramme/slå dem i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger som ved f.eks. rammede pæle, og det gør ScrewFast Jordankre® velegnede til jordankre og pilotering i tæt bebyggelse. Desuden medfører metoden normalt ingen opgravning, og det betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

Få den rette vejledning til valg af jordankre

Med vores mange års erfaring kan vi rådgive og vejlede jer om alt inden for jordankre. Vi kan eksempelvis rådgive jer om, hvordan I vælger forankringsmetode. Afhængigt af hvilket anvendelsesområde I beskæftiger jer med, så kan valget af disse have stor betydning. Med vores hjælp skal I ikke bekymre jer om, hvorvidt I vælger rigtigt – for det skal vi nok sørge for, at I gør.
Vi har et stort kendskab til styring samt udførelse af jordankre. Det er med til, at vi har en fornemmelse af, hvor lang tid projektet tager, samt hvordan planlægningen af arbejdet skal være.
Det er med til at gøre os til en troværdig og sikker partner. Vi afklarer og løser de udfordringer, du støder på, så der ikke opstår forsinkelser under dit projekt.
Har du brug for rådgivning, eller har du andre spørgsmål vedrørende jordankre, så er du mere end velkommen til at kontakte os.

Klik her og se nogle af vores udførte projekter under “Referencer”.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion