Fyldning af hulrum

For at sikre vores færden over jorden og for at undgå sammenstyrtninger er vi nogle gange nødsaget til at fylde de hulrum under jorden, vi selv har skabt – f.eks. hulrum i form af gamle olietanke og rørledninger.

Med BacelBenefil® kan vi tilbyde et alternativ til fyldning af hulrum, som er hurtigt og opgravningsfrit. Vi skal nemlig kun bruge få adgangshuller til det hulrum, der skal fyldes, da BacelBenefil® er et let skummet materiale, vi kan presse op til 100 meter(både vertikalt og horisontalt).

Trykket, som vi presser BacelBenefil® frem med, sikrer, at alle kroge og hjørner af hulrummet bliver fyldt op, og rækkevidden af vores metode bevirker, at vi kun skal bruge få adgangshuller – det er lig færre gener for omgivelser i form af bl.a. opgravning og forstyrrelse af arbejdsgange.

Materialets lethed bevirker, at der kun sker en lille vægtforøgelse på jorden (mellem 22 og 80 kg pr. m3), og sammensætningen er miljøvenlig – faktisk indkapsler BacelBenefil® miljøskadelige stoffer, så der ikke kan ske udsivning til omgivende jord. Derfor anvendes BacelBenefil® til fyldning af gamle olietanke, hvor materialet opsuger evt. restprodukter – og BacelBenefil® fjerner risici for eksplosion i takt med, at ilt fortrænges.

BacelBenefil® er også ideel til fyldning af hulrum, der opstår ved relining, hvor en nyere, mindre rørledning (mindre Ø) føres ind i en gammel rørledning (se evt. billeder til højre). Det skyldes, at BacelBenefil® er et letvægtsmateriale, der ikke ekspanderer – i stedet fylder materialet hulrummet uden at skubbe eller trykke rørledningerne. Endvidere bruger vi BacelBenefil® til hurtigt og effektivt at afblænde rørledninger, der ikke længere skal bruges.

Ved at bruge BacelBenefil® i forbindelse med relining og afblænding af rørledninger minimeres risici for sammenstyrtning og for indsivning af vand. En anden fordel er, at materialets tæthed gør ledningerne ufremkommelige for rotter.

Se også, hvordan vi med Uretek Metoden® stabiliserer veje og andre vejanlæg.
Klik dig ind og se nogle af vores udførte projekter under “Referencer”.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen herunder - eller ring på tlf. 70 20 33 01

Please leave this field empty.