Pilotering & pælefundering uden opgravning

Med piloteringspælene ScrewFast Skruepæle® fra Uretek tilbyder vi en fantastisk metode til pilotering og pælefundering – vores metode er enkel, hurtig og vibrationsfri. Dermed undgår vi følgeskader på omkringliggende bygninger og omfattende reetablering. En anden fordel ved ScrewFast Skruepæle® til pilotering er, at de let kan skrues op og genanvendes, og det gør dem velegnede til pilotering af også midlertidige fundamenter.

ScrewFast Skruepæle® er et patenteret system til pilotering, der er gældende i Europa. ScrewFast Skruepæle® fremstilles i henhold til Eurocode 3 & EN-1090-2 og installeres i henhold til Eurocode 7.

Pælefundering af nyt fundament

Ved etablering af et nyt fundament tilbyder vi pilotering med pælefundering, hvor hver skruepæle placeres helt nøjagtigt. Vi tager således altid højde for, at vores installation, som oftest skal passe ind i en videre konstruktion, skal forbindes med en specielt designet fundamentramme eller skal støbes ind i fundamentet. 

Ved alle piloteringsopgaver beregner vi pælens dimensioner, Helixernes udfomning, størrelse og forventet længde, samt krav til iskuningsmoment, ud fra kundens krav til pælens træk og tryk styrke. For at beregne design på pælene har vi behov for at få leveret en jordbundsundersøgelse, der viser jordens styrke. Vi anvender beregningsprogrammer fra ScrewFast England, og dokumenterer vort arbejde, med vores Kvalitetssikringsmappe, der dokumenterer alle de installerede pæle enkeltvis. Materialet er til aflevering til de lokale byggemyndigheder.

Se her hvordan vi tryktester pælene.

Piloteringsopgaver

Her har vi opremset nogle af de piloteringsopgaver, som vi udfører med ScrewFast Skruepæle®:

  • Vejskilte, vejportaler og informationstavler
  • Signal- og kørestrømmaster ved jernbane
  • Telemaster, målemaster, metrologimaster
  • Pilotering af byggegrund til nybyggeri
  • Pælefundering af fundament til tilbygning
  • Pilotering af eksisterende parcelhuse, villaer og etageejendomme
  • Forstærkning af støjafskærmning, spunsvægge og sikring mod udskridning af f.eks. jordvolde

Desuden kan vi med ScrewFast Skruepæle® pilotere alle former for bygninger, der har sætningsskader – det betyder bl.a.:

  • Parcelhuse
  • Villaer
  • Etageejendomme

Klik her for at se eksempler på stabiliseringsopgaver ved fundament.

Installering af piloteringspæle

ScrewFast Skruepæle® er piloteringspæle, der er udformet som store skruer, som installeres direkte i jorden med entreprenørmaskiner. Alle piloteringspæle samles af sektioner på op til to meter, og hver sektion fastgøres til hinanden med kraftige stålbolte – én piloteringspæl kan blive over 20 meter lang. De øverste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion.

Vi designer hver enkel ScrewFast Skruepæle® ud fra viden om dels jordbundsforhold og bæredygtig jord, som pælene skal placeres nede i, og dels ud fra viden om den last, der skal piloteres. 

Pilotering uden vibrationer

Fordi vi ved piloteringen skruer pælene i  frem for at ramme eller slå dem i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger som ved rammede pæle. Dette gør vores skruepæle velegnede til pilotering i tæt bebyggelse, hvor vibrationer vil beskadige nabobygninger. Desuden medfører metoden minimal opgravning, som betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

ScrewFast Skruepæle® kan både anvendes til pilotering af helt nye fundamenter og fundering af sætningsskadede bygninger – og det selv på svært tilgængelige områder, hvor man skal ind i en baghave, arbejde i en kælder eller under et udhæng. 

Pilotering af eksisterende fundamenter

Når vi piloterer eksisterende bygninger, installerer vi ScrewFast Skruepæle® i jorden langs bygningens fundament. Vi fastgør toppen af hver piloteringspæl til fundamentet ved hjælp af stålkonsoller. Efter vi har placeret armeringsstål omkring konsol/skruepæl, støber vi med beton. Samlingen af skruepæl, konsol, armeringsstål og beton til bygningens fundament befinder sig under terrænniveau, og da det hele dækkes med jord, inden vi forlader stedet, er det efter endt arbejde knapt synligt.

Det varierer fra job til job, hvor lang tid det tager at udføre piloteringen med ScrewFast Skruepæle®, da det afhænger af arbejdets omfang. Forventninger til opgave og process afklares ved en indledende besigtigelse og efterfølgende arbejde med tilbuddet.

Vælg de rette piloteringspæle

Hos Uretek er vi med til at sikre dit skruede fundament ved at udvælge de rigtige piloteringspæle. Vi ved, at der kan opstå udfordringer og overraskelser i arbejdet med pilotering, og derfor er vi grundige i vores analysearbejde, så du kan være sikker på at ende ud med et godt resultat.
Har du brug for pilotering til at sikre dine konstruktioner, så kan vi bidrage med professionel rådgivning, så du får de piloteringspæle, der er bedst egnede til netop dine ønsker og behov. Vi har mange års erfaring i branchen, og vi har derfor opbygget stor viden omkring rammeforhold, hvilket vil sikre dig de bedste resultater i et givent byggeprojekt.
Dette er en garanti, du får med, hvis du vælger et samarbejde med hos fra Uretek. Kontakt os i dag, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Klik her for at se eksempler på pilotering af eksisterende fundament.

Vi udfører

Pilotering af fundament til tilbygning eller nybyggeri? Så kontakt en af vores dygtige medarbejdere!

Ivan O. Nielsen - Projektleder - Uretek

Ivan O. Nielsen

Projektleder / Byg. Ingeniør


Tlf.: +45 7020 3301

Mail: ion@uretek.dk

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion