Synkende fundament på færøsk præstegård stabiliseres af Uretek  

Bygherre:Føroya Stiftsstjórn
Arkitekt/Entreprenør:Landsverk
Entrepriseform:Fagentreprise
Metode:Screwfast Skruepæle® med løftekonsoller

Der blev hentet eksperthjælp fra Danmark, da Fuglejord præstegård på Færøerne skulle renoveres og stabiliseres pga. et synkende fundament. Præstegården ligger midt i det stejle klippe- og bakkelandskab med udsigt over byen og havet, og den fungerer både som embedsbolig for den lokale præst og hans familie og som arbejdsplads.

Svag fundering stod i vejen for renovering

Bygningen er opført i 1932, tegnet af arkitekt og kongelig bygningsinspektør, Thomas Havningmed klassisk træfacade og hvide, småsprossede vinduer. Da Uretek blev kontaktet af kirkens entreprenørhavde bygningens svage fundament dog kastet en skygge over idyllen. 

Ragnar J. Guttesen, Landsverk - Uretek stabiliserer synkende fundament på færøsk præstegård

Ragnar J. Guttesen, Landsverk

“I forbindelse med anlæg af omfangsdræn kunne vi konstatere 10 cm store sætninger. Dilemmaet var, om vi skulle fortsætte eller rive bygningen ned. Men bygningen har åbenlyse kvaliteter, og den billigste løsning var en forstærkning af bundforholdene. Så det fik os til at kontakte Uretek, for at se om en pæleløsning var mulig,“ fortæller byggeleder Ragnar J. Guttesefra entreprenøren Landsverk.

Før kirken kunne foretage en planlagt renovering af præstegården, blev det Ureteks opgave at sikre en skånsom efterfundering af bygningens sydvendte facade. Underlaget bestod af blødt, organisk materiale i 4 meters dybde, og løsningen blev derfor 14 stk. skruepæle ned til 6 m dybde. Efterfunderingen strakte sig over ca. 22 meter. 


Ureteks mandskab vidste, hvad de skulle lave og greb sagen megen professionelt an. De udførte kvalitetskontrol, og jordens bæreevne blev målt hele vejen igennem. Der blev slet ikke behov for tungt materiel,” siger Ragnar J. Guttesen.
 

Skruepæle i nye omgivelser

Det var dog ikke kun bygningens alder og konstruktion, Uretek måtte tage højde forFor eksempel kan vejrforhold og terræn spille ind, når der arbejdes med jord og entreprenørmaskiner. 

“Vi var klar over, at omgivelserne ville være anderledes end i Danmark, men det vigtigste er, at mandskabet er godt forberedt. Og noget af det bedste ved vores skruepælesystem, at det er virkelig fleksibelt at arbejde med – også i mere udfordrende terræn. Vores folk har heldigvis god erfaring med at arbejde i meget forskellige omgivelser,” fortæller Ivan O. Nielsen, projektleder i Uretek. 

Som en ekstra krølle på projektet, krævede opgaven transport af ca. 100 meter skruepæle og entreprenørmaskine fra Danmark til Færøerne. På Færøerne gjorde byggeleder Ragnar J. Guttesen de nødvendige forberedelser til Ureteks ankomst. Han sørgede blandt andet for de nødvendige tilladelser, da der er bestemte toldregler for ind- og udflytning af materiel. Derudover holdt han stiftsstyrelsen orienteret omkring processen.

Før vi indgik aftalen med Uretek, var jeg bekymret for, om Uretek kunne håndtere et projekt uden for Danmark. Men jeg må sige, at bekymringen blev gjort til skamme. Jeg ville ikke tøve med at anbefale Uretek til naboen, fortæller Ragnar J. Guttesen.

Stabil proces

Det er ikke så overraskende, at et projekt på tværs af grænser kræver lidt mere af begge parter. Men trods de særlige omstændigheder, ser Ivan O. Nielsen tilbage på en vellykket proces:

“Det er klart, at det kræver ekstra planlægning, når man skal flytte mandskab, materiel og maskiner fra Danmark til Færøerne. Så jeg havde hele vejen en god og tæt dialog med hovedentreprenøren – lige fra besigtigelse til udførelse. Den fysiske afstand krævede simpelthen, at alt spillede 100 procent, så der ikke opstod noget uforudset. Og alt forløb lige som det skulle.”

Med stabiliseringen blev Fuglefjord Præstegård klar til totalrenovering og mange årtiers fortsat virke. Og Ragnar J. Gutteseer tilfreds med samarbejdet og den valgte løsning:

“Vi var hele tiden fortrolige med processen, og nu er vi sikre på, at renoveringen af præstegården kan færdiggøres med et godt resultat. Og så føler vi os fritaget for økonomiske overraskelser i undergrunden, afslutter han.

Læs mere om pris på stabilisering af fundament>>

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion