Tørkeskader på bygninger – dækker forsikringen sætningsskaderne?

Langvarig tørke kan forårsage alvorlige sætningsskader på bygninger. Tidligere stod husejere selv med regningen for udbedring, men Naturskaderådets nye tørkeskadeordning kommer husejerne til undsætning. Der er nemlig hjælp at hente til nyopståede tørkerelaterede sætningsskader. Det betyder, at forsikringen kan træde til og hjælpe med udbedring, mens omkostningerne dækkes af Naturskaderådet. Det kræver dog, at skaden godkendes som en alvorlig udtørringsskade.

Spørg en ekspert – helt uforpligtende >>

Hvorfor giver tørke sætningsskader?

De tørkeskabte sætningsskader opstår, når jorden under fundamentet ændrer sig. Tørke reducerer ganske enkelt jordens volumen, og det kan få fundamentet til at synke. Typiske tegn på sætningsskader er dybe revner i væggene eller skæve døre og vinduer.

Det er vigtigt, at skaderne udbedres hurtigst muligt for at undgå potentielle følgeskader – også selvom skaden eventuelt ikke godkendes som en alvorlig udtørringsskade.

Sådan anmeldes tørkeskader på bygning

Med ordningen kan husejeren tildeles erstatning for alvorlige skader på bygninger, hvis de er forårsaget af tørke. Sætningsskaderne skal have indflydelse på bygningens generelle bæreevne eller stabilitet. Det er altså ikke muligt at få dækket overfladiske udtørringsskader.

Det er vigtigt, at udtørringsskaden anmeldes inden for 2 måneder. Som husejer skal man først kontakte sit forsikringsselskab, som kontrollerer, om skaden er dækket af brandforsikringen. Hvis det ikke er tilfældet, skal husejeren anmelde skaden til Naturskaderådet på naturskaderaadet.dk.

Herefter vil sagen blive behandlet med hjælp fra husejerens forsikringsselskab.

Udtørringsskader kan repareres

I Uretek har vi hjulpet mange husejere med permanent reparation af udtørringsskader gennem deres forsikring. Først udføres en jordbundsundersøgelse og med vores unikke stabiliseringsløsning kan vi efterfundere huset med et vibrationsfrit, skånsomt og mindre miljøbelastende alternativ til beton.

Vores unikke fremgangsmåde er designet til at løfte og stabilisere fundamentet, og fylde underliggende hulrum. Afhængig af den enkelte skade, bruger vi en kombination af skruepæle og injicering af ekspanderende Uretek Geoplus. Skruepælene nedskrues i en dybde, hvor udtørring ikke sker igen.

Spørg en ekspert – helt uforpligtende >>

Der er tale om en varig løsning uden skadelige vibrationer eller andre større gener i forbindelse med udførelsen. Samtidig opnås 70-80 % CO2-besparelse sammenlignet med traditionel understøbning.

Vil du vide mere? Tjek vores kunders udtalelser eller se mere om vores metoder til efterfundering.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion