Opbygning af skruefundament

Hos Uretek benytter vi kun ScrewFast Skruepæle® til opbygning af skruefundamenter. Når de specialfremstillede pæle er installeret i jorden, giver de en ekstremt høj bæreevne pga. skruens plader (helixplader), der optager belastningen fra jord og konstruktion. Pladerne er placeret nederst på skruepælen og “låser” sig fast i de bæredygtige jordlag i undergrunden.

Vi sikrer en høj bæreevne ved at beregne pælens dimensioner, helixpladernes udformning, størrelse og længde samt krav til iskruningsmoment ud fra pælens ønskede træk- og trykstyrke. Til det bruger vi en jordbundsundersøgelse, der viser jordens sammensætning. Vi dokumenterer vores arbejde grundigt, så du har det nødvendige materiale til de lokale byggemyndigheder.

Metoden er enkel, hurtig og vibrationsfri, så du undgår følgeskader på omkringliggende bygninger og omfattende reetablering. ScrewFast Skruepæle® kan let tages op og genanvendes, og det gør dem også velegnede til fundering af midlertidige fundamenter. ScrewFast Skruepæle® fremstilles i henhold til Eurocode 3 & EN-1090-2 og installeres i henhold til Eurocode 7.

Se her, hvordan vi tryktester pælene.

Fundamentopbygning med og uden beton

Uanset hvilke krav, du har til dit funderingsprojekt, hjælper vi med at beregne og udføre den mest velegnede løsning. Vi er specialiseret i at udføre fundering ved udfordringer som blød jordbund eller særligt svært terræn. Samtidig er miljøhensyn en vigtig faktor i mange byggeprojekter, og her er en af fordele ved vores skruepælefundamenter, at de er mindre klimabelastende end konventionelle støbte fundamenter. Med et skruefundament kan du spare helt op til 75% CO2 på fundering af nyt byggeri.

Du har dog også mulighed for at vælge fundamenter med borede pæle, som ofte anvendes ved store byggeprojekter. Her bores huller i jorden, som fyldes op med beton, og ligesom med skruepæle er det helt vibrationsfrit. Borede pæle har visse begrænsninger, især når det kommer til bløde og løse aflejringer kombineret med højt grundvandsspejl. Ved løse aflejringer kan borehullet eksempelvis risikere at kollapse. Her kan ScrewFast Skruepæle® med fordel benyttes i stedet. 

Projekter bygget på skruefundament

Her har vi oplistet nogle af de opgaver, som vi udfører med ScrewFast Skruepæle®:

 • Vejskilte, vejportaler og informationstavler
 • Signal- og kørestrømmaster ved jernbane
 • Telemaster, målemaster, metrologimaster
 • Elmaster, højspændingsmaster, belysningsmaster
 • Parcelhuse, villaer, etageejendomme mv.
 • Tilbygninger
 • Skorstene
 • Støjafskærmning, spunsvægge og sikring mod udskridning af f.eks. jordvolde
 • Konstruktioner til gangbroer ved f.eks. jernbaner og vejnet

Desuden kan vi med ScrewFast Skruepæle® stabilisere og pilotere alle former for bygninger, der har sætningsskader – det betyder bl.a.:

 • Parcelhuse
 • Villaer
 • Etageejendomme

“Vi synes dialogen med Morten G. Havndrup og de personer, der udførte pælefunderingen på vores grund har været meget tilfredsstillende. Det er vores indtryk, at I alle har bidraget med god energi for at give os den bedst mulige løsning på pælefunderingen af vores hus.”

Olesen, Hillerød

Metode – Stabilisering & fundament opbygning

Som navnet afslører, er ScrewFast Skruepæle® udformet som store skruer, og dem installerer vi i jorden med entreprenørmaskiner – eller mere korrekt: en skruepæl er en stålpæl, hvorpå der er svejset skrueplader (helixplader).

Hver skruepæl samles af sektioner på oftest op til to meter, og sektionerne fastgøres til hinanden med kraftige stålbolte – én pæl kan blive over 20 meter lang. De øverste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion.

Vi designer hver enkel pæl ud fra viden om, dels jordbundsforhold og bæredygtig jord, som pælene skal placeres nede i, og dels ud fra viden om den last, der skal funderes/piloteres eller stabiliseres. Se længere nede på denne side for at læse mere om henholdsvis fundering, pilotering og stabilisering med ScrewFast Skruepæle®.

Fordi vi ved stabiliseringsopgaver skruer pælene i frem for at ramme/slå dem i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger som ved f.eks. rammede pæle, og det gør vores skruepæle velegnede til opgaver med fundament opbygning i tæt bebyggelse. Desuden medfører metoden minimal opgravning, og det betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

ScrewFast Skruepæle® kan både anvendes til at etablere helt nye fundamenter og efterfundering af sætningsskadede bygninger – og det selv på svært tilgængelige områder. F.eks. kan vi med skruepæle let skabe et plant fundament på en skråning eller etablere et midlertidigt fundament, der hurtigt kan tages op og genanvendes et andet sted.

Fundament opbygning med skruepæle

Ved opgaver i forbindelse med fundament opbygning, skal skruepæle placeres nøjagtigt, da de som oftest skal passe ind i en videre konstruktion – specialdesignet fundamentramme eller skal indstøbes. Alle vores specialdesignede rammer er af varmgalvaniseret stål, så de kan modstå alle vejrforhold.

Når vi har kontrolleret, at skruepælene passer i fundamentrammen, og at rammen er fuldstændig i vater, spændes fundamentramme og skruepæle sammen med kraftige bolte. Efterfølgende omstøbes boltene – så er skruefundamentet færdigt, og den tiltænkte konstruktion kan monteres (masten, skorstenen, vejskiltet mv.). Typisk tager det en arbejdsdag at fundere f.eks. en større mast eller skorsten.

Stabilisering med skruepæle

Når vi stabiliserer eksisterende bygninger, installerer vi ScrewFast Skruepæle® i jorden langs bygningens fundament. Vi fastgør toppen af skruepælen til fundamentet vha. stålkonsoller. Efter vi har placeret armeringsstål omkring konsol/skruepæl, omstøber vi med beton. Samlingen af skruepæl, konsol, armeringsstål og beton til bygningens fundament befinder sig under terrænniveau, og da det hele dækkes med jord, inden vi forlader stedet, er det efter endt arbejde knapt synligt.

Det varierer fra job til job, hvor lang tid det tager at udføre installeringen med ScrewFast Skruepæle®, da det afhænger af stabiliseringens omfang. 

Et fundament der holder

Fundament opbygning er standpunktet for alle bygninger, og derfor er denne proces vigtig at kræse om. Med vores metode til etablering af fundamenter kan du være sikker på, at du får et fundament i høj kvalitet, der lever op til alle krav, samt forventninger. Vi hjælper dig med fundament opbygningen, der kan holde til lidt af det hele – og du får altså et fundament, der aldrig takker af.

Vores ScrewFast Skruepæle® er et godt udgangspunkt for enhver byggegrund, og vi står derfor altid til rådighed, når et nyt byggeprojekt går i gang. Kvalitet er i fokus, når vi starter på en ny opgave, og derfor vil resultatet være helt i top, når vi forlader stedet.
Har du yderligere spørgsmål til vores ScrewFast Skruepæle®, arbejdsprocessen eller noget helt tredje, så er du velkommen til at tage kontakt til os.

Klik her for at se nogle eksempler på stabilisering af fundament.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion