Etablering og opbygning af fundament – enkel, hurtig og vibrationsfri

Med ScrewFast Skruepæle® fra Uretek, tilbyder vi en fantastisk og skånsom metode til stabilisering af jorden i forbindelse med etablering og opbygning af fundament  – vores metode er enkel, hurtig og vibrationsfri. Herved undgår vi bl.a. følgeskader på de omkringliggende bygninger og en omfattende reetablering. En anden fordel ved ScrewFast Skruepæle® er, at de let kan tages op og genanvendes, og det gør dem velegnede til anvendelse i forbindelse med opbygning af midlertidige fundamenter .

ScrewFast Skruepæle® er et patenteret system, der er gældende i Europa. ScrewFast Skruepæle® fremstilles i henhold til Eurocode 3 & EN-1090-2 og installeres i henhold til Eurocode 7.

Ved opgaver i forbindelse med etablering af nyt fundament beregner vi pælens dimensioner, Helixernes udfomning, størrelse og forventede længde, samt krav til iskuningsmoment, ud fra kundens krav til pælens træk og tryk styrke. Til dette har vi behov for at får leveret en jordbundsundersøgelse, der viser jordens styrke. Vi beregner ud fra ovenstående, hvorledes vi skal løse opgaven. Vi anvender beregningsprogrammer fra ScrewFast England, og dokumenterer vort arbejde, med vores Kvalitetssikrings mappe, der dokumenterer alle de installerede pæle enkeltvis. Materialet er til aflevering til de lokale byggemyndigheder.

Se her hvordan vi tryktester pælene.

Læs mere om ScrewFast Skruepæle® ved at trykke dig rundt – f.eks. kan du læse om ScrewFast Skruepæle® og vores udførte jobs. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information.

Opgaver i forbindelse med fundament opbygning

Her har vi opremset nogle af de opgaver, som vi udfører med ScrewFast Skruepæle®:

 • Vejskilte, vejportaler og informationstavler
 • Signal- og kørestrømmaster ved jernbane
 • Telemaster, målemaster, metrologimaster
 • Elmaster, højspændingsmaster, belysningsmaster
 • Parcelhuse, villaer, etageejendomme mv.
 • Tilbygninger
 • Skorstene
 • Støjafskærmning, spunsvægge og sikring mod udskridning af f.eks. jordvolde
 • Konstruktioner til gangbroer ved f.eks. jernbaner og vejnet

Desuden kan vi med ScrewFast Skruepæle® stabilisere og pilotere alle former for bygninger, der har sætningsskader – det betyder bl.a.:

 • Parcelhuse
 • Villaer
 • Etageejendomme

“Vi synes dialogen med Morten G Havndrup, såvel de personer der udførte pælefunderingen på vores grund har været meget tilfredsstillende. Det er vores indtryk, at I alle har bidraget, med god energi for at give os den bedst mulige løsning på pælefunderingen af vores hus.”

Olesen, Hillerød

Metode – Stabilisering & fundament opbygning

Som navnet afslører, er ScrewFast Skruepæle® udformet som store skruer, og dem installerer vi i jorden med entreprenørmaskiner – eller mere korrekt: en skruepæl er en stålpæl, hvorpå der er svejset skrueplader (helixplader).

Hver skruepæl samles af sektioner på oftest op til to meter, og sektionerne fastgøres til hinanden med kraftige stålbolte – én pæl kan blive over 20 meter lang. De øverste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion.

Vi designer hver enkel pæl ud fra viden om, dels jordbundsforhold og bæredygtig jord, som pælene skal placeres nede i, og dels ud fra viden om den last, der skal funderes/piloteres eller stabiliseres. Se længere nede på denne side for at læse mere om henholdsvis fundering, pilotering og stabilisering med ScrewFast Skruepæle®.

Fordi vi ved stabiliseringsopgaver skruer pælene i frem for at ramme/slå dem i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger som ved f.eks. rammede pæle, og det gør vores skruepæle velegnede til opgaver med fundament opbygning i tæt bebyggelse. Desuden medfører metoden minimal opgravning, og det betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

ScrewFast Skruepæle® kan både anvendes til at etablere helt nye fundamenter og efterfundering af sætningsskadede bygninger – og det selv på svært tilgængelige områder. F.eks. kan vi med skruepæle let skabe et plant fundament på en skråning eller etablere et midlertidigt fundament, der hurtigt kan tages op og genanvendes et andet sted.

Fundament opbygning med skruepæle

Ved opgaver i forbindelse med fundament opbygning, skal skruepæle placeres nøjagtigt, da de som oftest skal passe ind i en videre konstruktion – specialdesignet fundamentramme eller skal indstøbes. Alle vores specialdesignede rammer er af varmgalvaniseret stål, så de kan modstå alle vejrforhold.

Når vi har kontrolleret, at skruepælene passer i fundamentrammen, og at rammen er fuldstændig i vater, spændes fundamentramme og skruepæle sammen med kraftige bolte. Efterfølgende omstøbes boltene – så er skruefundamentet færdigt, og den tiltænkte konstruktion kan monteres (masten, skorstenen, vejskiltet mv.). Typisk tager det en arbejdsdag at fundere f.eks. en større mast eller skorsten.

Stabilisering med skruepæle

Når vi stabiliserer eksisterende bygninger, installerer vi ScrewFast Skruepæle® i jorden langs bygningens fundament. Vi fastgør toppen af skruepælen til fundamentet vha. stålkonsoller. Efter vi har placeret armeringsstål omkring konsol/skruepæl, omstøber vi med beton. Samlingen af skruepæl, konsol, armeringsstål og beton til bygningens fundament befinder sig under terrænniveau, og da det hele dækkes med jord, inden vi forlader stedet, er det efter endt arbejde knapt synligt.

Det varierer fra job til job, hvor lang tid det tager at udføre installeringen med ScrewFast Skruepæle®, da det afhænger af stabiliseringens omfang. 

Et fundament der holder

Fundament opbygning er standpunktet for alle bygninger, og derfor er denne proces vigtig at kræse om. Med vores metode til etablering af fundamenter kan du være sikker på, at du får et fundament i høj kvalitet, der lever op til alle krav, samt forventninger. Vi hjælper dig med fundament opbygningen, der kan holde til lidt af det hele – og du får altså et fundament, der aldrig takker af.

Vores ScrewFast Skruepæle® er et godt udgangspunkt for enhver byggegrund, og vi står derfor altid til rådighed, når et nyt byggeprojekt går i gang. Kvalitet er i fokus, når vi starter på en ny opgave, og derfor vil resultatet være helt i top, når vi forlader stedet.
Har du yderligere spørgsmål til vores ScrewFast Skruepæle®, arbejdsprocessen eller noget helt tredje, så er du velkommen til at tage kontakt til os.

Klik her for at se nogle eksempler på stabilisering af fundament.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen herunder – eller ring på tlf. 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.

Har du spørgsmål

Sektion