Gangbro på diget ved Kammerslusen er funderet på ScrewFast Skruepæle®

Bygherre:Ribe Digelag
Rådgiver:Rambøll
Geoteknisk Firma:Rambøll
Entrepriseform:Fagentreprise
Antal Pæle:20 stk. ScrewFast Skruepæle® á 8 til 11 meter

Etablering af handicapvenlig adgang til kammerslusen ved Ribe med ScrewFast Skruepæle®.

Den nye handicapvenlig adgangsvej bliver  etableret på sydlige side af slusekonstruktionen, langs Bjerrumvej. Tilslutning af den nye handicapvenlig adgang sker direkte i niveau med opholdsarealet på slusekonstruktionen. For at sikre en blid overgang afsluttes rampen med en repos på 1,5 m ind til slusekonstruktionen.

Rampen består af 5 stk. 12 m rette sektioner funderet på ScrewFast Skruepæle®  pr. 6 m. De enkelte 12 m sektioner drejes ca. 10 grader i samlingerne.

Den handicapvenlige adgang bliver funderet på skruepæle, da man på den måde undgår at beskadige diget, dvs. ingen gravning og rystelser i selve digekonstruktionen.

Det var et krav fra Bygherre og Rådgiver, at digekonstruktionen skulle påvirkes så lidt som muligt – således digets styrke ikke forringes. Den handicapvenlige adgang blev derfor funderet på skruepæle.

Installation af pælene sker helt vibrationsfri og uden opgravning og er hermed med til at sikre at digekonstruktionen påvirkes mindst muligt.

Læs artikel fra JydskeVeskysten om motivet for den flotte rampe her.

Se video af nedskruning af en af vores ScrewFast Skrupæle® her.

Se mere om etablering og opbygning af fundament her.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion