Fundering – enkel, hurtig og vibrationsfri

Fundering med ScrewFast Skruepæle® fra Uretek er en fantastisk skånsom metode til stabilisering af bygninger – vores metode er enkel, hurtig og vibrationsfri. Dermed undgår vi bl.a. følgeskader på omkringliggende bygninger og omfattende reetablering. En anden fordel ved ScrewFast Skruepæle® er, at de let kan tages op og genanvendes, og det gør dem således også velegnede til funderingsopgaver af midlertidige installationer.

Vores ScrewFast Skruepæle® er et patenteret system af funderingspæle, der er gældende i Europa. Skruepælene fremstilles i henhold til Eurocode 3 & EN-1090-2 og installeres i henhold til Eurocode 7.

Fundering af bygninger

Ved fundering af bygninger skal funderingspælene placeres nøjagtigt, da de som oftest skal passe ind i en videre konstruktion – det kan være en specialdesignet fundamentramme i stål eller de skal støbes og armeres sammen i fundamentsrenden.

Ved mindre og større bygninger beregner vi dimensioner på funderingspæle, Helixernes udfomning, størrelse og forventet længde, samt krav til iskuningsmoment, ud fra kundens krav til pælens træk og tryk styrke.

Til beregningerne har vi behov for at får leveret en jordbundsundersøgelse, der viser jordens styrke. Vi beregner ud fra ovenstående, hvorledes vi skal løse opgaven. Vi anvender beregningsprogrammer fra ScrewFast England, og dokumenterer vort arbejde, med vores Kvalitetssikrings mappe, der dokumenterer alle de installerede funderingspæle enkeltvis. Materialet er til aflevering til de lokale byggemyndigheder.

Se her hvordan vi tryktester pælene.

Funderingsopgaver

Her har vi opremset nogle af de opgaver, som vi udfører med ScrewFast Skruepæle®:

  • Stabilisering af parcelhuse, villaer, etageejendomme og tilbygninger mv.
  • Fundering af grunde
  • Fundering af vejskilte, vejportaler og informationstavler
  • Fundering af telemaster, målemaster, metrologimaster
  • Fundering af elmaster, højspændingsmaster, belysningsmaster
  • Fundering af konstruktioner til gangbroer ved f.eks. jernbaner og vejnet

Klik her for at se nogle eksempler på opgaver med ScrewFast Skruepæle®.

Funderingspæle til stabilisering

ScrewFast Skruepæle® er funderingspæle, der er udformet som store skruer. Disse jordskruer installeres i jorden med entreprenørmaskiner – vores funderingspæle er stålpæle, hvorpå der er svejset skrueplader (helixplader). Hver funderingspæl samles af sektioner på op til to meter, og hver sektion fastgøres til hinanden med kraftige stålbolte – én pæl kan blive over 20 meter lang. De øverste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion.

Vi designer hver enkel funderingspæl ud fra viden om dels jordbundsforhold og bæredygtig jord, som pælene skal placeres nede i, og dels ud fra viden om den last, vores fundering skal bære.

Fordi vores funderingspæle skrues i  frem for at rammes eller slås i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger som ved rammede pæle. Det gør vores skruepæle velegnede til fundering i tæt bebyggelse. Desuden medfører metoden minimal opgravning, og det betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

ScrewFast Skruepæle® kan både anvendes til fundering af helt nye fundamenter og efterfundering og stabilisering af sætningsskadede bygninger – og det selv på svært tilgængelige områder, hvor man skal ind i en baghave eller arbejde i en kælder. 

Stabilisering med skruepæle

Når vi stabiliserer eksisterende bygninger, installerer vi ScrewFast Skruepæle® i jorden langs bygningens fundament. Vi fastgør toppen af skruepælen til fundamentet ved hjælp af stålkonsoller. Efter vi har placeret armeringsstål omkring konsol og skruepæl, støber vi med beton. Samlingen af skruepæl, konsol, armeringsstål og beton til bygningens fundament befinder sig under terrænniveau, da det hele dækkes med jord, inden vi forlader stedet, er den nye fundering efter endt arbejde knapt synligt.

Det varierer fra job til job, hvor lang tid det tager at udføre fundering med ScrewFast Skruepæle®, da det afhænger af arbejdets omfang. Forventninger til fundering og process afklares ved en indledende besigtigelse af opgaven og efterfølgende arbejde med tilbuddet.

Løsninger til alle funderingsprojekter

Fundering er en vigtig del, hvis man ønsker at have en god og stabil grund. Uanset om du skal have hjælp til større eller mindre funderingsopgaver, så er du sikret høj faglighed, gode resultater og en troværdig samarbejdspartner, hvis du vælger Uretek.
Byggeprojekter bliver fortsat mere og mere komplekse, og komplicerede konstruktioner opleves oftere og oftere. Derfor er vi specialister – både over og under jorden – og kan hjælpe med at gøre arbejdet nemmere for dig. Vores løsninger vil passe til alle typer af funderingsprojekter, og du kan være sikker på, at løsningen, processen og resultatet alt sammen vil være helt i top.
Lad vores innovative og kompetente team hjælpe dig med din fundering – kontakt os i dag.

Klik her for at se eksempler på stabilisering af eksisterende fundament.

Vi udfører

Fundering af en tilbygning eller hele huset? Så kontakt en af vores dygtige medarbejdere!

Ivan O. Nielsen - Projektleder - Uretek

Ivan O. Nielsen

Projektleder / Byg. Ingeniør


Tlf.: +45 7020 3301
ion@uretek.dk

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen herunder – eller ring på tlf. 70 20 33 01

Har du spørgsmål

Sektion