Udskiftning af støttemur med snævre adgangsforhold

Bygherre: Roskilde Kommune
Rådgiver: BroConsult A/S
Geotekniker: Franck Geoteknik A/S
Entrepriseform: Underentreprise
Antal pæle: 19 stk. ScrewFast Skruepæle til 4 a 6 meter

Eksisterende støttemur udført i kampesten skulle udskiftes. Støttemuren er placeret i skel til privatejendom, hvilket medførte særdeles snævre adgangs- og arbejdsforhold.

Uretek Fundering installerede 19 stk. ScrewFast Skruepæle® a 4-6 meters længde. Under udførelsen blev konstateret varierende jordbundsforhold og hver enkelt pæl blev optimeret under installationen for at sikre optimal design under hensyntagen til både bæreevne og økonomi.

På trods af de meget snævre adgangsforhold kunne ScrewFast Skruepælene installeres uden vibrationer og risiko for skader på nabobygning.

Se mere om vibrationsfri opbygning af fundament her.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen herunder – eller ring på tlf. 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.

Har du spørgsmål

Sektion