Efterfundering af hus

Er du i tvivl, om dit hus har behov for efterfundering, og hvad det næste skridt er? Hvis dit gulv eller fundament er begyndt at synke, eller du har sætningsrevner i mur eller væg, er det en god ide at få en professionel vurdering af sætningsskaden.

Der kan være flere årsager til skaderne, og ofte hænger det sammen med, at de underliggende jordlag ikke har den tilstrækkelige bæreevne. Vi bruger Uretek Metoden®til at skabe den nødvendige bæreevne under huset eller bygningen, så skaden stoppes én gang for alle. Metoden er hurtig og skånsom, og understøbning med beton er slet ikke nødvendig.

Sådan efterfunderes med Uretek Metoden®

Uretek GeoPlus® blander sig med og ekspanderer i jorden. Derved komprimeres de omkringliggende jordlag med fundamentet som modvægt, og eventuelle hulrum i jorden fyldes ud. Resultatet er, at jorden under huset bliver en hård, stabil masse, der fremover kan bære bygningens vægt. 

Med Uretek Metoden® får du en løsning til efterfundering, hvor du undgår opgravning af din have og din indkørsel, og du kan benytte bygningen, som du plejer, mens vi arbejder. Samtidig undgår du omkostninger forbundet med reetablering, eventuelt genhusning eller driftsforstyrrelser, hvis der er tale om en virksomhed. Detaljer omkring fremgangsmåde for efterfundering, pris osv. specificeres efter vi har foretaget de indledende undersøgelser af skaden.

 

Efterfundering med ScrewFast Skruepæle

Ud over Uretek Metoden® kan vi tilbyde efterfundering med ScrewFast Skruepæle® af stål. Som navnet afslører, er pælene designede som store skruer, vi installerer i jorden med små entreprenørmaskiner. Hver skruepæl samles af sektioner på op til to meter, og sektionerne fastgøres til hinanden med stålbolte. De sidste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion.

Fordi vi skruer pælene i frem for at ramme eller slå dem i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger, og det gør vores skruepæle velegnede til efterfundering og stabilisering af sætningsskader i tæt bebyggelse. Desuden medfører metoden kun en lav grad af opgravning, som betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

Da ScrewFast Skruepæle® installeres med små maskiner og pælestykker á 1 til 2 meter er det muligt at lave efterfundering selv på svært tilgængelige områder i baghaver og under udhæng. 

Vælg den rette metode til efterfundering

Afhængigt af dybde, tilstanden af eksisterende fundament samt en række andre faktorer, finder vi den mest velegnede efterfunderingsmetode, som matcher forholdene hos dig.
Vi har specialiseret os inden for dette felt, så vi garanterer dig et godt resultat som følge af efterfunderingen.
Vi udfører efterfundering i forbindelse med afhjælpning af sætningsskader, eller hvis der opstår en øget belastning på den eksisterende bygning eller bygningsdel. Uanset forholdene kan vi hjælpe dig med efterfundering. Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os for mere information.

Klik her for at se nogle eksempler på efterfundering af fundament.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion