Efterfundering af hus

Har du et fundament der synker, eller er der en revne i din husmur eller væg? Så har dit hus måske behov for efterfundering. Der kan være flere årsager til skaderne, og i nogle tilfælde hænger det sammen med, at de underliggende jordlag har en utilstrækkelig bæreevne. Med Uretek Metoden® kan vi skånsomt standse skaderne og efterfundere huset eller bygningen, så skaden og revnerne kan stoppes én gang for alle.

Efterfundering af sætningsskade med Uretek Metoden®

Uretek GeoPlus® blander sig med og ekspanderer i jorden. Derved komprimeres de omkringliggende jordlag med fundamentet som modvægt, og eventuelle hulrum i jorden fyldes ud. Resultatet er, at jorden under huset bliver en hård, stabil masse, der fremover kan bære bygningens vægt. 

Med Uretek Metoden® får du en efterfundering hvor du undgår opgravning af din have og din indkørsel, og du kan benytte bygningen, som du plejer, mens vi arbejder. Samtidig undgår du omkostninger forbundet med reetablering, leje af midlertidig genhusning og stop af produktion i industrien. Efterfundering pris og process aftales ved en indledende besigtigelse af opgaven.

 

Efterfundering af sætningsskade med ScrewFast Skruepæle

Ud over Uretek Metoden® kan vi tilbyde efterfundering med ScrewFast Skruepæle® af stål. Som navnet afslører, er pælene designede som store skruer, vi installerer i jorden med små entreprenørmaskiner. Hver skruepæl samles af sektioner på op til to meter, og sektionerne fastgøres til hinanden med stålbolte. De sidste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion.

Fordi vi skruer pælene i frem for at ramme eller slå dem i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger, og det gør vores skruepæle velegnede til efterfundering og stabilisering af sætningsskader i tæt bebyggelse. Desuden medfører metoden kun en lav grad af opgravning, som betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

Da ScrewFast Skruepæle® installeres med små maskiner og pælestykker á 1 til 2 meter er det muligt at lave efterfundering selv på svært tilgængelige områder i baghaver og under udhæng. 

Vælg den rette metode til efterfundering

Afhængigt af dybde, tilstanden af eksisterende fundament samt en række andre faktorer, så vælges der en efterfunderingsmetode, som matcher dette.
Vi har specialiseret os inden for dette felt, så vi kan garantere vores kunder et godt resultat som følge af efterfunderingen.
Vi udfører efterfundering i forbindelse med afhjælpning af sætningsskader, eller hvis der opstår en øget belastning på den eksisterende bygning eller bygningsdel.
Med vores forskellige metoder er vi dækket godt ind, og vi har mulighed for at hjælpe uanset din situation. Vil du vide mere om, hvilke af vores metoder der bedst kan hjælpe dig med at stabilisere din grund, så kontakt os for mere information.

Klik her for at se nogle eksempler på efterfundering af fundament.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion