Uretek stabiliserer fredet hus på Ribes kultursvamp

Bygherre:Privat
Arkitekt:Overbys Tegnestue
Ingeniør:Oesten
Entrepriseform:Hovedentreprise
Metode:Screwfast Skruepæle®

De fleste danskere kender til Ribes velbevarede, middelalderlige bymidte. Men de færreste er nok klar over, at det historiske område er bygget på metertykke lag af affald og bygningsrester – også kaldet ”kultursvamp”. Lagene er bløde og eftergivende, hvilket ofte skaber problemer med stabiliteten af de meget gamle bygninger i bykernen.

Midt i byen står Ribe Domkirke som et kæmpe monument, og overfor – på den vestlige side af kirketorvet – ligger Domskolen, der oprindeligt var latinskole. Den fredede bygning har flere århundreder på bagen og er i dag omdannet til beboelse med otte lejligheder.

Efter et omfattende anlægsarbejde i nærområdet, kunne ejer og udlejer af Domskolens bygninger, Anthony Tønnesen, konstatere at ejendommen havde fået sætningsskader på grund af den manglende stabilitet i undergrunden. Der var dybe, gennemgående revner i murværket og en niveauforskel på 15 cm fra det ene hjørne til det andet. Han kontaktede derfor et lokalt firma, som skulle foretage jordbundsundersøgelser og udbedre skaderne. Men forløbet gik ikke som ønsket.

”Uretek var ikke de første, der var på opgaven. Jeg havde først en aftale med et andet firma, men jeg var nødt til at stoppe samarbejdet, fordi de simpelthen ikke holdt deres aftaler. Så efter trekvart år med en leverandør, der ikke fik udført noget, var det yderst tilfredsstillende at få Uretek på opgaven. De arbejdede hurtigt og professionelt,” siger Anthony Tønnesen.

Fredet hus kræver særlige kompetencer

Fordi Domskolen er fredet ejendom, krævede projektet en godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Til det arbejde fik Anthony Tønnesen hjælp af arkitekt Peter Nordahl Jensen fra Overbys Tegnestue. Han blev også taget med på råd om udførelsen af opgaven:

”Der er risici forbundet med at arbejde på en historisk bygning som denne. Derfor er det særlig vigtigt at involvere kompetente og ansvarlige entreprenører og ingeniører, som man har tillid til,” fortæller Peter Nordahl Jensen.

På den grund, hvor Domskolen er opført, findes bæredygtige lag omkring 6 meter under jordoverfladen. Derfor kunne entreprenøren ikke understøbe på traditionel vis. Det blev derfor besluttet, at der skulle efterfunderes med vibrationsfri skruepæle under de bærende ydervægge. Så Peter Nordahl Jensen gik i gang med at finde en leverandør til opgaven.

”Der er kun få firmaer i Danmark, der kan udføre stabiliseringsopgaver som denne, og vi valgte Uretek på baggrund af kompetence og pris. De har igennem hele forløbet være meget professionelle, og vi har samarbejdet tæt om at undgå enhver form for skade på den fredede bygning. Både i forhold til maskinernes adgang og de egentlige indgreb i bygningens fundament,” siger Peter Nordahl Jensen.

For Anthony Tønnesen var det en stor lettelse af have specialister, der samarbejdede godt om opgaven. Det gav ham ro, da den naturlige frygt for processen meldte sig:

”Jeg var lidt bekymret for, om murene ville skride, når stabiliseringsarbejdet skulle udføres. Men der var heldigvis helt styr på det. Hele holdet var meget kompetent, og det hele virkede meget gennemtænkt,” siger han.

Sætningsskader på gamle huse kan stoppes

Problemerne med den bløde kultursvamp er et kendt fænomen lokalt i Ribe. Og Anthony Tønnesen mener, at hans medborgere vil have gavn af at vide, at der findes eksperter, der kan håndtere sætningsskader på gamle huse og de udfordringer, den specielle undergrund medfører:

”Specielt her i Ribe er der behov for den slags specialistviden, for vi skal i virkeligheden mange meter ned for at finde bæredygtigt lag,” siger han.

På Overbys Tegnestue er der ikke tvivl om, at det var det rigtige valg at sætte Uretek på opgaven. Og selvom projektet i Ribe er rundet godt af, er det ikke et endeligt farvel til samarbejdet:

”Uretek har været meget professionelle i håndteringen af opgaven, og alle aftaler er blevet overholdt. De har udvist stor erfaring i forbindelse med udførelsen, og jeg vil helt bestemt anbefale dem. På tegnestuen forestiller vi os også at samarbejde med Uretek på andre opgaver,” afslutter Peter Nordahl Jensen.

Problemer med sætningsskader på gammelt hus eller fredet bygning?  Læs mere om vores metoder til skånsom stabilisering af fundament

 

 

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion