Håndtering af persondata hos Uretek

Uretek indsamler og behandler oplysninger om dig, når vi håndterer dine henvendelser og sager/projekter. Formålet med behandlingen af oplysninger om dig er, at yde den bedste service til dig, i forbindelse med din henvendelse og gennemførelsen af et eventuelt projekt. Vi er dataansvarlig, når vi behandler dine oplysninger i forbindelse med dine projekter.

Ved tilmelding til nyhedsbrev, brug af vores hjemmeside og kontaktformularer, accepterer du samtidig, at Uretek, som dataansvarlig, behandler dine indtastede data i tråd med persondataloven, og på nedenstående betingelser:

1. Dine indtastede oplysninger overføres og gemmes i Uretek’s interne IT-systemer.

2. Oplysningerne indsamles i forbindelse med din henvendelse og behandles ifm. forespørgsel og projektforløbet.

3. Vi indsamler følgende data:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Virksomhedsnavn
  • Telefonnummer
  • Oplysninger om afholdte udgifter i dit projekt
  • Oplysninger fra Statens Kort, OIS, Geus, Krak etc.

4. Oplysningerne gemmes i min. 5 år efter tilbud eller udført projekt og lignende jævnfør gældende lovgivning, herunder regnskabsloven og hensyn til Uretek’s garantistillelse.

5. Eventuelle kontaktoplysninger (navn, virksomhed og telefonnummer) kan distribueres til Uretek’s underentreprenører af hensyn til gennemførelse af projekter.

6. Ved indledende besigtigelse og undersøgelse og ved udførelse af nogle projekter vil der blive taget situationsbilleder, som bruges i forbindelse med medie- og presseomtale, og på Uretek’s hjemmeside, samt sociale medier.

7. Oplysningerne behandles udelukkende af medarbejderne hos Uretek, de offentliggøres ikke, og videresælges eller afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil. Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger digitalt eller ved personlig kontakt.

8. Du har ifølge persondataforordningen ret til indsigt, sletning eller blokering af registrerede data eller indsigelse, og berigtigelse af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen

9. Du kan klage over behandlingen af personoplysninger til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk

Kontakt: Uretek, Tværvejen 6, 5580 Nørre Aaby – tlf. +45 70 20 33 01 eller på info@uretek.dk

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion