Forstærkning af spuns med Spunsanker

Med vores patenteret ScrewFast Spunsanker® tilbyder vi en vibrationsfri metode til montering og installering af spunsanker til for eksempel Københavnerspuns – vores metode er enkel, hurtig og helt uden vibrationer. Dermed undgår vi bl.a. følgeskader på omkringliggende bygninger og huse.

Står du i en situation, hvor du skal bruge en midlertidig installation, så anbefaler vi brugen af spunsanker til forstærkning af spuns. Metoden udmærker sig ved at kunne skrues op og genanvendes, hvilket gør vores spunsanker velegnede til netop midlertidige installationer. Det er hurtigt, enkelt og vibrationsfrit.

Læs mere om vores metoder ved at trykke dig rundt – f.eks. kan du se eksempler på Københavnerspuns under vores udførte jobs. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information.

Opgaver udført med Spunsanker

Her har vi opremset nogle af de opgaver, som vi udfører med ScrewFast Spunsankre®:

  • Spunsanker til Københavnerspuns
  • Spunsanker til ekstra forstærkning af rammet stålspuns
  • Spuns og jordanker til støjafskærmning

ScrewFast Skruepæle® der anvendes til fx forstærkning af spuns, er et patenteret system, der er gældende i Europa. Systemet fremstilles i henhold til Eurocode 3 & EN-1090-2 og installeres i henhold til Eurocode 7.

Vi beregner alle spunsankrenes dimensioner, Helixernes udfomning, størrelse og forventet længde, samt krav til iskuningsmoment, ud fra kundens krav til pælens træk og tryk styrke. Til dette har vi behov for at får leveret en geotekniske undersøgelse, der viser jordens styrke. Vi beregner ud fra ovenstående, hvorledes vi skal løse opgaven. Vi anvender beregningsprogrammer fra ScrewFast England, og dokumenterer vort arbejde, med vores Kvalitetssikrings mappe, der dokumenterer alle de installerede pæle enkeltvis. Materialet er til aflevering til de lokale byggemyndigheder.

Se her hvordan vi træktester pælene.

Klik her og se nogle af vores udførte projekter under “Referencer”.

Vibrationsfri forstærkning af spunsvægge

Som navnet afslører, er ScrewFast Spunsankre® udformet som store skruer, der installeres direkte i jorden med entreprenørmaskiner – eller mere korrekt: en skruepæl er en stålpæl, hvorpå der er svejset skrueplader (helixplader). Hver spunsanker samles af sektioner på oftest op til to meter, og sektionerne fastgøres til hinanden med kraftige stålbolte – én pæl kan blive over 20 meter lang. De øverste meter af et spunsanker er altid galvaniserede for at modvirke korrosion.

Vi designer hver enkel spunsanker ud fra viden om dels jordbundsforhold og bæredygtig jord, som pælene skal placeres nede i, og ud fra viden om overlejrende jordlag og den last, der skal stabiliseres.

Fordi vi skruer spunsankrene i frem for at ramme/slå dem i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger som ved f.eks. rammede pæle, og det gør ScrewFast Spunsankre® velegnede til tæt bebyggelse og spunsvægge, der er tæt op ad andet byggeri. Desuden medfører metoden normalt ingen opgravning, og det betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

Klik her og se nogle af vores udførte projekter med spunsanker under “Referencer”.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion