Jordbundsundersøgelser

En jordbundsundersøgelse – også kaldet jordbundsanalyse eller geoteknisk undersøgelse – er en undersøgelse af jordbunden og de eksisterende jordbundsforhold. En jordbundsundersøgelse bruges til at opklare, hvorfor et hus har sætningsskader eller hvordan et nyt byggeri bør funderes. Samtidig kan undersøgelsen indikere, hvor meget man kan forvente, et synkende fundament vil sætte sig i fremtiden.

Geoteknisk boreprøve

Jordbundsundersøgelser udformes på baggrund af geotekniske boringer, hvor der tages jordbundsprøver af jordlag fra forskellige dybder. Ud fra jordbundsprøverne kan en geotekniker sige noget om bl.a. jordens sammensætning og om det bæredygtige jordlag.

Boreprøverne på den pågældende adresse udføres med en speciel maskine med et borehoved og et sneglebor (en unimog eller en minirig). Det jord, som kommer op med boreprøverne, analyseres på laboratorie af geoteknikere. Afslutningsvis udformes der en rapport, som fortæller hvad der kan være årsag til sætningerne, hvor langt der er ned til bæredygtige lag og hvilke styrker der er i de bæredygtige lag.

Da jordlag bugter sig op og ned som terræn, kan det i visse tilfælde være fordelagtigt med mere end én boreprøve for at få en fyldestgørende analyse af jordforholdene. Vi vurderer i hver case, hvor mange boreprøver der er nødvendige og vi vil anbefale for at kortlægge det bæredygtige jordlags konjunktur.

Book jordbundsundersøgelse >>

Hvorfor jordbundsundersøgelse?

Viden om det bæredygtige jordlag er væsentlig, da en bygning skal stå på det lag for at minimere risici for sætningsskader. Når vi stabiliserer sætningsramte bygninger med Uretek Metoden®, bruger vi netop viden om dybden for det bæredygtige lag til at beregne, hvor mange meter ned i jorden vi skal injicere vores materiale, Uretek GeoPlus®  eller hvor lange vores ScrewFast Skruepæle® skal være. 

Med vores injiceringer af Uretek GeoPlus® øger vi jordens bæredygtighed, så jordlagene (de tidligere sætningsgivende jordlag) mellem bygning og bæredygtigt lag i fremtiden kan bære bygningens vægt.

Book jordbundsundersøgelse >>

 

Langtidsholdbar jordbundsundersøgelse

En jordbundsundersøgelse udført af Uretek er langtidsholdbar – forstået på den måde, at jordlags strukturer kun ændrer sig ganske langsomt. Derfor kan en undersøgelse vise de faktiske forhold i jorden mange årtier frem. Det kan derfor tænkes, at du får gavn af jordbundsprøver og den tilhørende jordbundsundersøgelse for din grund mere end én gang.

Udførlige analyser af jordbunden

Inden du starter dit byggeri, er det afgørende, at du får udført en såkaldt jordbundsundersøgelse. Dette gøres for at få fastlagt de forhold jordbunden under dig har – for i sidste ende at kunne klargøre funderingsdelen af projektet. I mange kommuner stilles der endda krav om, at man skal kunne redegøre for jordbundsforholdene for at give en ibrugtagningstilladelse.
Hos Uretek udfører vi ofte geotekniske undersøgelser i forbindelse med byggerier, hvilket typisk er arbejdsopgaver, der er under tidspres. Vi sætter dog en ære i at være fleksible og gør dermed alt for at holde os inden for disse rammer – selv hvis fristen er kort.
Har du brug for vores hjælp til at få lavet en jordbundsundersøgelse, så kontakt os i dag.

Læs mere i vores FAQ om jordbundsanalyse.
Se nogle af vores udførte projekter med Uretek Metoden®.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion