Jordbundsundersøgelser

Jordbundsundersøgelser – også kaldet jordbundsanalyser eller geoteknisk undersøgelser – er en undersøgelser af jordbunden og de eksisterende jordbundsforhold.

En jordbundsundersøgelse kan fortælle, hvorfor et hus har sætningsskader. Undersøgelsen kan yderligere indikere, hvor meget man må forvente, at huset vil sætte sig i fremtiden.

Geotekniske boringer

Jordbundsundersøgelser udformes på baggrund af geotekniske boringer, hvor der tages jordbundsprøver af jordlag fra forskellige dybder. Ud fra jordbundsprøverne kan en geotekniker sige noget om bl.a. jordens sammensætning og om det bæredygtige jordlag.

Boreprøverne på den pågældende adresse udføres med en speciel maskine med et borehoved og et sneglebor (en unimog eller en minirig). Det jord, som kommer op med boreprøverne, analyseres på laboratorie af geoteknikere. Afslutningsvis udformes der en rapport, som fortæller hvad der kan være årsag til sætningerne, hvor langt der er ned til bæredygtige lag og hvilke styrker der er i de bæredygtige lag.

Da jordlag bugter sig op og ned som terræn, kan det i visse tilfælde være fordelagtigt med mere end én boreprøve for at få en fyldestgørende analyse af jordforholdene. Vi vurderer i hver case, hvor mange boreprøver der er nødvendige og vi vil anbefale for at kortlægge det bæredygtige jordlags konjunktur.

Hvorfor jordbundsundersøgelse?

Viden om det bæredygtige jordlag er væsentlig, da en bygning skal stå på det lag for at minimere risici for sætningsskader. Når vi stabiliserer sætningsramte bygninger med Uretek Metoden®, bruger vi netop viden om dybden for det bæredygtige lag til at beregne, hvor mange meter ned i jorden vi skal injicere vores materiale, Uretek GeoPlus®  eller hvor lange vores ScrewFast Skruepæle® skal være. 

Med vores injiceringer af Uretek GeoPlus® øger vi jordens bæredygtighed, så jordlagene (de tidligere sætningsgivende jordlag) mellem bygning og bæredygtigt lag i fremtiden kan bære bygningens vægt.

Langtidsholdbar jordbundsundersøgelse

En jordbundsundersøgelse udført af Uretek er langtidsholdbar – forstået på den måde, at jordlags strukturer kun ændrer sig ganske langsomt. Derfor kan en undersøgelse vise de faktiske forhold i jorden mange årtier frem. Det kan derfor tænkes, at du får gavn af jordbundsprøver og den tilhørende jordbundsundersøgelse for din grund mere end én gang.

Læs mere i vores FAQ om jordbundsanalyse.
Se nogle af vores udførte projekte med Uretek Metoden®.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen herunder - eller ring på tlf. 70 20 33 01

Please leave this field empty.