Opbygning af fundament

Søger du en specialist til opbygning af fundament? Vi beregner og installerer pælefundament til dit byggeprojekt og sikrer fuld stabilitet, så der ikke opstår problemer efter byggeriets opførelse. Uanset om du søger en leverandør til et stort industrielt projekt eller et mindre privat byggeri, har vi erfaringen, der sikrer dig et hurtigt og holdbart resultat.

Hvis dit projekt er udfordret af blød jordbund, er Uretek det rigtige sted at starte. Vi opbygger fundamentet efter de konkrete jordbundsforhold, så du er sikret en høj bæreevne, uanset hvor du bygger. Til det formål bruger vi altid en jordbundsundersøgelse, der viser jordens sammensætning på byggestedet. Med pælefundering sikrer vi, at fundamentet når tilstrækkeligt langt ned til bæredygtige lag – også ved mange meters dybde.

Samtidig er vores løsninger så fleksible og skånsomme, at vi ofte opbygger fundament i svært terræn og tæt bebyggelse. Vores udstyr er kompakt, og vi kan udføre arbejdet selv ved meget kuperede eller trange forhold. Og så foregår det helt uden vibrationer, så du undgår skader på omkringliggende bygninger.

Fundament – Opbygning med og uden beton

Hos Uretek benytter vi i langt de fleste tilfælde skruepæle til opbygning af fundament. Når de specialfremstillede pæle er installeret i jorden, giver de en ekstremt høj bæreevne pga. skruens plader (helixplader), der optager belastningen fra jord og konstruktion. Pladerne er placeret nederst på skruepælen og “låser” sig fast i de bæredygtige jordlag i undergrunden.

Samtidig er miljøhensyn en vigtig faktor i mange byggeprojekter, og her er en af fordelene ved skruepælefundamenter, at de er mindre klimabelastende end konventionelle støbte fundamenter. Med et skruefundament kan du spare helt op til 75% CO2 på fundering af nyt byggeri.

Skruepæle kan let tages op og genanvendes, og det gør dem også velegnede til fundering af midlertidige fundamenter. Vi benytter ScrewFast Skruepæle®, som fremstilles i henhold til Eurocode 3 & EN-1090-2 og installeres i henhold til Eurocode 7.

Se her, hvordan vi tryktester skruepælene

Du har også mulighed for at vælge et fundament opbygget med borede pæle, som ofte anvendes ved store byggeprojekter. Her bores huller i jorden, som fyldes op med beton, og ligesom med skruepæle er det helt vibrationsfrit. Borede pæle har visse begrænsninger, især når det kommer til bløde og løse aflejringer kombineret med højt grundvandsspejl. Ved løse aflejringer kan borehullet eksempelvis risikere at kollapse. Her kan skruepæle med fordel benyttes i stedet.

Vi dokumenterer naturligvis vores arbejde grundigt, så du har det nødvendige materiale til de lokale byggemyndigheder.

Projekter opbygget på fundament med skruepæle

Her har vi oplistet nogle af de opgaver, som vi udfører med ScrewFast Skruepæle®:

 • Vejskilte, vejportaler og informationstavler
 • Signal- og kørestrømmaster ved jernbane
 • Telemaster, målemaster, metrologimaster
 • Elmaster, højspændingsmaster, belysningsmaster
 • Parcelhuse, villaer, etageejendomme mv.
 • Tilbygninger
 • Skorstene
 • Støjafskærmning, spunsvægge og sikring mod udskridning af f.eks. jordvolde
 • Konstruktioner til gangbroer ved f.eks. jernbaner og vejnet

Desuden kan vi med ScrewFast Skruepæle® stabilisere og pilotere alle former for bygninger, der har sætningsskader – det betyder bl.a.:

 • Parcelhuse
 • Villaer
 • Etageejendomme

“Vi synes dialogen med Morten G. Havndrup og de personer, der udførte pælefunderingen på vores grund har været meget tilfredsstillende. Det er vores indtryk, at I alle har bidraget med god energi for at give os den bedst mulige løsning på pælefunderingen af vores hus.”

Olesen, Hillerød

Metode – Stabilisering og fundament opbygning

Opbygning af fundament - Uretek

Som navnet afslører, er ScrewFast Skruepæle® udformet som store skruer, som vi installerer i jorden med entreprenørmaskiner. Skruepælen er en stålpæl, hvorpå der er svejset skrueplader (helixplader).

Hver skruepæl samles af sektioner på oftest op til to meter, og sektionerne fastgøres til hinanden med kraftige stålbolte – én pæl kan blive over 20 meter lang. De øverste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion.

Vi designer hver enkel pæl ud fra viden om, dels jordbundsforhold og bæredygtig jord, som pælene skal placeres nede i, og dels ud fra viden om den last, der skal funderes/piloteres eller stabiliseres. Se længere nede på denne side for at læse mere om henholdsvis fundering, pilotering og stabilisering med ScrewFast Skruepæle®.

Fordi vi ved stabiliseringsopgaver skruer pælene i frem for at ramme/slå dem i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger som ved f.eks. rammede pæle, og det gør vores skruepæle velegnede til opgaver med fundament opbygning i tæt bebyggelse. Desuden medfører metoden minimal opgravning, og det betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

ScrewFast Skruepæle® kan både anvendes til at etablere helt nye fundamenter og efterfundering af sætningsskadede bygninger – og det selv på svært tilgængelige områder. F.eks. kan vi med skruepæle let skabe et plant fundament på en skråning eller etablere et midlertidigt fundament, der hurtigt kan tages op og genanvendes et andet sted.

Fundament opbygning med skruepæle

Ved opgaver i forbindelse med fundament opbygning, skal skruepæle placeres nøjagtigt, da de som oftest skal passe ind i en videre konstruktion – specialdesignet fundamentramme eller skal indstøbes. Alle vores specialdesignede rammer er af varmgalvaniseret stål, så de kan modstå alle vejrforhold.

Når vi har kontrolleret, at skruepælene passer i fundamentrammen, og at rammen er fuldstændig i vater, spændes fundamentramme og skruepæle sammen med kraftige bolte. Efterfølgende omstøbes boltene – så er skruefundamentet færdigt, og den tiltænkte konstruktion kan monteres (masten, skorstenen, vejskiltet mv.). Typisk tager det en arbejdsdag at fundere f.eks. en større mast eller skorsten.

Stabilisering med skruepæle

Når vi stabiliserer eksisterende bygninger, installerer vi ScrewFast Skruepæle® i jorden langs bygningens fundament. Vi fastgør toppen af skruepælen til fundamentet vha. stålkonsoller. Efter vi har placeret armeringsstål omkring konsol/skruepæl, omstøber vi med beton. Samlingen af skruepæl, konsol, armeringsstål og beton til opbygning af fundamentet befinder sig under terrænniveau, og da det hele dækkes med jord inden vi forlader stedet, er det efter endt arbejde knapt synligt.

Det varierer fra job til job, hvor lang tid det tager at udføre installeringen med ScrewFast Skruepæle®, da det afhænger af stabiliseringens omfang. 

Holdbar opbygning af fundament

Fundament opbygning sikrer rodnettet for alle konstruktioner og er et punkt, hvor man aldrig bør gå på kompromis. Med vores metode til etablering af fundamenter kan du være sikker på, at du får et fundament i allerhøjeste kvalitet, der lever op til alle krav og forventninger. Vi sikrer en professionel proces og grundig opbygning af selve fundamentet. Vores ScrewFast Skruepæle® er et stærkt udgangspunkt for ethvert byggeprojekt og resultatet er altid helt i top, når vi forlader stedet.

Har du yderligere spørgsmål til vores ScrewFast Skruepæle®, arbejdsprocessen eller noget helt tredje, så er du velkommen til at tage kontakt til os.

Se eksempler på vores projekter med skruefundering

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion