Fundering – enkel, hurtig og vibrationsfri

ScrewFast Skruepæle® fra Uretek er en skånsom metode til fundering af bygninger og konstruktioner. Installation af pælene er enkel, hurtig og vibrationsfri, og dermed undgås følgeskader på omkringliggende bygninger og omfattende reetablering/anlægsarbejde.

En anden fordel er at pælene belaster miljøet betydeligt mindre end fx beton, som ofte benyttes i støbte fundamenter.  Samtidig kan de faktisk tages op og genanvendes, og det gør dem også velegnede til funderingsopgaver af midlertidige installationer.

ScrewFast Skruepæle® fremstilles i henhold til Eurocode 3 & EN-1090-2 og installeres i henhold til Eurocode 7.

Fundering af byggeri

Ved fundering af bygninger skal funderingspælene placeres nøjagtigt, da de som oftest skal passe ind i en videre konstruktion – det kan være en specialdesignet fundamentramme i stål eller de skal støbes og armeres sammen i fundamentsrenden.

Vi beregner dimensionerne på funderingspælene og krav til iskruningsmoment, ud fra kundens krav til pælens træk og tryk styrke. For at kunne udføre beregningerne, er det nødvendigt med en jordbundsundersøgelse, der viser jordens styrke. På den baggrund beregner vi, hvordan opgaven skal løses. Vi anvender særlige beregningsprogrammer, samt dokumenterer og kvalitetssikrer vores arbejde for alle de installerede funderingspæle enkeltvis. Materialet er til aflevering til de lokale byggemyndigheder.

Se her hvordan vi tryktester pælene.

Typer af funderingsopgaver

Nogle af de opgaver, vi udfører med ScrewFast Skruepæle®:

  • Stabilisering af parcelhuse, villaer, etageejendomme og tilbygninger mv.
  • Fundering af grunde
  • Fundering af vejskilte, vejportaler og informationstavler
  • Fundering af telemaster, målemaster, metrologimaster
  • Fundering af elmaster, højspændingsmaster, belysningsmaster
  • Fundering af konstruktioner til gangbroer ved f.eks. jernbaner og vejnet

Klik her for at se nogle eksempler på opgaver med ScrewFast Skruepæle®.

Funderingspæle til stabiliseringFundering med skruepæle - Uretek

ScrewFast Skruepæle® er funderingspæle, der er udformet som store skruer. Et skruefundament installeres i jorden med entreprenørmaskiner – vores funderingspæle er stålpæle, hvorpå der er svejset skrueplader (helixplader). Hver funderingspæl samles af sektioner på op til to meter, og hver sektion fastgøres til hinanden med kraftige stålbolte – én pæl kan blive over 20 meter lang. De øverste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion.

Vi designer hver enkel funderingspæl ud fra viden om jordbundsforhold og bæredygtigheden af jordlag, som pælene skal placeres i, og ud fra viden om den last, vores fundering skal bære.

Fordi vores funderingspæle skrues i  frem for at rammes eller slås i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger som ved rammede pæle. Det gør vores skruepæle velegnede til fundering i tæt bebyggelse. Desuden medfører metoden minimal opgravning, og det betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

ScrewFast Skruepæle® kan både anvendes til fundering af helt nye fundamenter og efterfundering og stabilisering af sætningsskadede bygninger – og det selv på svært tilgængelige områder, hvor man skal ind i en baghave eller arbejde i en kælder. 

Stabilisering med skruepæle

Når vi stabiliserer eksisterende bygninger, installerer vi ScrewFast Skruepæle® i jorden langs bygningens fundament. Vi fastgør toppen af skruepælen til fundamentet ved hjælp af stålkonsoller. Efter vi har placeret armeringsstål omkring konsol og skruepæl, støber vi med beton. Samlingen af skruepæl, konsol, armeringsstål og beton til bygningens fundament befinder sig under terrænniveau, da det hele dækkes med jord, inden vi forlader stedet, er den nye fundering efter endt arbejde knapt synligt.

Det varierer fra job til job, hvor lang tid det tager at udføre fundering med ScrewFast Skruepæle®, da det afhænger af arbejdets omfang. Forventninger til fundering og process afklares ved en indledende besigtigelse af opgaven og efterfølgende arbejde med tilbuddet.

Løsninger til alle funderingsprojekter

Fundering er en vigtig del, hvis man ønsker at have en god og stabil grund. Uanset om du skal have hjælp til større eller mindre funderingsopgaver, så er du sikret høj faglighed, gode resultater og en troværdig samarbejdspartner, hvis du vælger Uretek.
Byggeprojekter bliver fortsat mere og mere komplekse, og komplicerede konstruktioner opleves oftere og oftere. Derfor er vi specialister – både over og under jorden – og kan hjælpe med at gøre arbejdet nemmere for dig. Vores løsninger vil passe til alle typer af funderingsprojekter, og du kan være sikker på, at løsningen, processen og resultatet alt sammen vil være helt i top.
Lad vores innovative og kompetente team hjælpe dig med din fundering – kontakt os i dag.

Klik her for at se eksempler på stabilisering af eksisterende fundament.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen – eller ring på 70 20 33 01. Vi er landsdækkende.
Læs vores persondatapolitik

Har du spørgsmål

Sektion