Fundering med borede pæle – en billig og holdbar løsning

28-04-2020

Et godt fundament er alfa og omega for al byggeri   

Når der er tale om nybyggeri, er det altid vigtigt, at byggeriets fundament er i orden. Er det ikke det, og er jorden under fundamentet eventuelt ikke i stand til at bære byggeriets samlede vægt, kan bygningen sætte sig. Det kan give alvorlige sætningsskader på gulv såvel som facade og sokkel.