SERVICES REFERENCER PUBLIKATIONER FAQ LINKS KONTAKT
Årsager til sætningsskader
En sætningsskade kommer typisk til udtryk ved en revne – en sætningsrevne – og en sådan får ofte navn efter det sted, den bliver synlig – f.eks. kan sætningsrevner kaldes for husrevner, gulvrevne, sokkelskader eller fundamentsrevner.

Der kan være flere årsager til en sætningsskade. Vi vurderer ud fra en besigtigelse af bygningen, tegninger over installationer i jorden (bl.a. el-, gas-, dræn-, telefonledninger) samt ud fra jordbundsanalyser, hvad der er årsag til sætningsskaden – og i forlængelse heraf, om vi med Uretek Metoden® kan fjerne årsagen.

Nedenfor har vi listet en række årsager til sætningsskader. Vi har taget udgangspunkt i årsager til sætningsrevner i fundamenter (i sokkel og vægge), men de samme årsager til, at gulve og veje synker, kan gøre sig gældende.Billede 1: Sætningsskade som følge af at volumen i jorden bliver mindre. Det kan bl.a. skyldes

  • et mindre vandindhold i jorden,
  • eller at organisk materiale svinder væk


Billede 2: Sætningsskade som følge

  • af at stort rodnet dræner jorden for vand
  • eller af at et stort træ er blevet fældet, hvorefter stort rodnet svinder væk


Billede 3: Udvaskning af jorden under bygningen som følge af skader på f.eks. vandrør eller drænrør kan medføre sætningsskade.Billede 4: Sætningsskade som følge af udgravning nær bygning.Billede 5: Der kan opstå sætningsskader,

  • hvis et fundament ikke er tilstrækkeligt stærkt (f.eks. hvis der sker en kraftig vægtforøgelse i form af en ekstra etage)
  • hvis en del af et hus er funderet på fyldjord (typisk ved et hus med halv kælder – sætningsskaden opstår i så fald i den del, hvorunder der ikke er kælder, men derimod fyldjord)


Billede 6: Sætningsskade som følge af

  • at dele af jorden under bygningen ikke er tilstrækkelig komprimeret
  • at bygningen hviler på jordlag med højt indhold af organisk materiale


Billede 7: Sætningsskade som følge af vibrationer fra nærliggende vej, byggeri mv.Billede 8: Sætningsskade som følge af jordbund med forskellige strukturer, der bevæger og/eller konsoliderer sig forskelligt.
Forside Uretek
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01
Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk
Om Uretek
Vi er specialister i opgravningsfri, hensynsfulde og hurtige
stabiliserings- og funderingsløsninger. Vi har over 30 års
international erfaring og samarbejder med firmaer i mere end 70
lande. På verdensplan har Ureteknetværket løst mere end 100.000
opgaver fra små private projekter til store industrielle projekter.
Besøg os her
Uretek LinkedInUretek YouTube