SERVICES REFERENCER PUBLIKATIONER FAQ LINKS KONTAKT
Jordbundsanalyse
1. Hvad er en jordbundsanalyse?
2. Hvordan foregår en jordbundsanalyse?
3. Hvem foretager jordbundsanalyser?
4. Hvad viser en jordbundsanalyse?
5. Hvad er et bæredygtigt jordlag?
6. Hvorfor er viden om bæredygtigt jordlag en fordel?
7. Hvor ofte skal man foretage jordbundsundersøgelser?

Fandt du ikke det, du søgte? Så klik her.

1. Hvad er en jordbundsanalyse?
En jordbundsanalyse er ganske enkelt en analyse af jorden – af forholdene i jorden. Det kaldes også en geoteknisk undersøgelse.
Se spørgsmål 4.

Tilbage til toppen

2. Hvordan foregår en jordbundsanalyse?
En jordbundsanalyse foregår ved, at man foretager en eller flere boreprøve(r) på den pågældende adresse. Det sker med en speciel lille kran med et borehoved (en unimog eller en minirig). Det jord, som kommer op med boreprøven/boreprøverne, analyseres på det geotekniske firmas adresse. Afslutningsvist udformes der en rapport, der sendes direkte til os, Uretek, eller til kunden.

Da jordlag bugter sig op og ned som terræn, kan det i visse tilfælde være fordelagtigt med mere end én boreprøve for at få en fyldestgørende analyse af jordforholdene. Vi vurderer i hver case, hvor mange boreprøver der er nødvendige for at kortlægge det bæredygtige jordlags konjunktur.

Tilbage til toppen

3. Hvem foretager jordbundsanalyser?
Der er mange forskellige virksomheder, der foretager geotekniske boreprøver – fælles for dem alle er, at de er autoriserede. Vi, Uretek, samarbejder med forskellige uvildige firmaer, som er specialiserede i at foretage boreprøver. Vores samarbejde med disse uvildige firmaer betyder, at kunden kun betaler for de oplysninger, der er brug for – og samtidig får vores kunder en fordelagtig pris.

Vi behøver imidlertid ikke foranstalte boreprøver. Det skyldes, at alle firmaer, der udfører geotekniske undersøgelser, er autoriserede, og derfor kan man frit vælge, hvilket geoteknisk firma man vil benytte. Dog er der visse ting, boreprøven skal vise – se spørgsmål 4.

Tilbage til toppen

4. Hvad viser en jordbundsanalyse?
En jordbundsanalyse kan sige noget om jordlagstyper (sand, ler muld osv.), jordens pH-værdi (surhedsgrad), jordens indhold af næringsstoffer, vandindhold, graden af forurening osv. Desuden kan man via en boreprøve fastsætte, i hvilken dybde det bæredygtige jordlag befinder sig.

Vi anbefaler i forbindelse med stabilisering med Uretek Metoden®, at boreprøver viser vandindhold/vand-spejl, pH-værdi, typer af jordlag og dybde for bæredygtigt lag. I visse tilfælde anbefaler vi endvidere at få målt surhedsgraden i jorden (PH-værdi) – det er nemlig en fordel i de tilfælde, hvor vi anbefaler stabilisering via stålpæle fra ScrewFast Scandinavia.

Tilbage til toppen

5. Hvad er et bæredygtigt jordlag?
En
jordbundsanalyse viser bl.a., hvor langt nede i undergrunden det bæredygtige jordlag befinder sig. Et bæredygtigt jordlag er et lag i jorden, der har en tilstrækkelig fasthed/hårdhed til at bære en given vægt (dvs. at jordlaget ikke giver efter/komprimerer sig under bygningens vægt). Som følge heraf kan der være tale om, at et jordlag er bæredygtigt i forhold til et parcelhus, men ikke-bæredygtigt i forhold til en skyskraber. Bæredygtige jordlag består som regel af moræneaflejringer, af ler eller af sand.

Tilbage til toppen

6. Hvorfor er viden om bæredygtigt jordlag en fordel?
For at skabe den fornødne stabilitet under en bygning er det nødvendigt at tage afsæt på jordlag, der ikke komprimerer sig. Disse jordlag kaldes bæredygtige, og de kan bestå af f.eks. moræneaflejringer eller af sand – en geoteknisk boreprøve viser netop, i hvilken dybde det bæredygtige jordlag befinder sig. Når vi ved, hvor bæredygtigt lag befinder sig, ved vi også, hvor langt ned vi skal injicere vores materiale for at stabilisere den pågældende bygning. Eller sagt med andre ord, hvor langt ned vi skal injicere vores materiale for at danne en stabil, bæredygtig bro/forbindelse mellem bæredygtigt jordlag og bygning.

Hvis IKKE en bygning på den ene eller anden måde er funderet på bæredygtigt jordlag, kan der opstå sætningsskader. En sætningsskade kan opstå som følge af, at jordlag under den givne bygning komprimerer sig – dvs. at de synker lidt sammen. Det kan f.eks. ske, hvis nogle af jordlagene består af organisk, porøst og/eller luftholdigt materiale med små hulrum – eksempler herpå kan være jordlag af tørvedynd, muld eller af gytje. Sætningsskader kan dog også have andre årsager til (se andre årsager til sætningsskader).

Tilbage til toppen

7. Hvor ofte skal man foretage jordbundsundersøgelser?
Undergrunden er sammensat af mange forskellige lag, der er blevet aflejret gennem klodens livstid, og det bæredygtige lag er skabt engang i istiden af ismassernes vægt. Naturlige forandringer af jordbundsforhold foregår langsomt, og derfor stemmer en borerapport overens med faktiske jordforhold i mange år.

Tilbage til toppen


Forside Uretek
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01
Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk
Om Uretek
Vi er specialister i opgravningsfri, hensynsfulde og hurtige
stabiliserings- og funderingsløsninger. Vi har over 30 års
international erfaring og samarbejder med firmaer i mere end 70
lande. På verdensplan har Ureteknetværket løst mere end 100.000
opgaver fra små private projekter til store industrielle projekter.
Besøg os her
Uretek LinkedInUretek YouTube