Trækanker, jordanker og spunsanker – enkel, hurtig og vibrationsfri

Med ScrewFast Trækankre® fra Uretek tilbyder vi en fantastisk metode til installering og montering af jordanker, trækanker og spunsanker – vores metode er enkel, hurtig og vibrationsfri. Dermed undgår vi bl.a. følgeskader på omkringliggende bygninger og omfattende reetablering. En anden fordel ved ScrewFast Trækankre® er, at de kan skrues op og genanvendes, hvilket gør dem velegnede til midlertidige installationer.

Læs mere om ScrewFast Trækankre® ved at trykke dig rundt – f.eks. kan du se eksempler på vores udførte jobs. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information.

Opgaver med jordankre, trækankre og spunsankre

Her har vi opremset nogle af de opgaver, som vi udfører med ScrewFast Trækankre®:

  • Trækanker til vejskilte, vejportaler og informationstavler
  • Spunsanker til københavnerspuns
  • Spunsanker til ekstra forstærkning af rammet stålspuns
  • Jordanker til telemaster, målemaster, metrologimaster
  • Trækanker til bl.a. midlertidige elmaster, højspændingsmaster, belysningsmaster
  • Opdriftssikring til kloak og vandledninger
  • Opdriftssikring af P-kældre og bassiner
  • Jordanker til støjafskærmning
  • Trækankre til sikring af påkørselsbom i forbindelse med brobyggeri

ScrewFast Skruepæle® er et patenteret system, der er gældende i Europa. ScrewFast Skruepæle® fremstilles i henhold til Eurocode 3 & EN-1090-2 og installeres i henhold til Eurocode 7.

Vi beregner pælens dimensioner, Helixernes udfomning, størrelse og forventet længde, samt krav til iskuningsmoment, ud fra kundens krav til pælens træk og tryk styrke. Til dette har vi behov for at får leveret en geotekniske undersøgelse, der viser jordens styrke. Vi beregner ud fra ovenstående, hvorledes vi skal løse opgaven. Vi anvender beregningsprogrammer fra ScrewFast England, og dokumenterer vort arbejde, med vores Kvalitetssikrings mappe, der dokumenterer alle de installerede pæle enkeltvis. Materialet er til aflevering til de lokale byggemyndigheder.

Se her hvordan vi træktester pælene.

Vibrationsfri montering af jordankre og trækankre

Som navnet afslører, er ScrewFast Trækankre® udformet som store skruer, der installeres i jorden med entreprenørmaskiner – eller mere korrekt: en skruepæl er en stålpæl, hvorpå der er svejset skrueplader (helixplader). Hver skruepæl samles af sektioner på oftest op til to meter, og sektionerne fastgøres til hinanden med kraftige stålbolte – én pæl kan blive over 20 meter lang. De øverste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion.

Vi designer hver enkel pæl ud fra viden om dels jordbundsforhold og bæredygtig jord, som pælene skal placeres nede i, og ud fra viden om overlejrende jordlag og den last, der skal stabiliseres.

Fordi vi skruer pælene i frem for at ramme/slå dem i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger som ved f.eks. rammede pæle, og det gør ScrewFast Trækankre® velegnede til trækankre, jordankre og spunsakre i tæt bebyggelse. Desuden medfører metoden normalt ingen opgravning, og det betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

Klik her og se nogle af vores udførte projekter under “Referencer”.

Vi udfører

Fundament eller trækanker til en mast? Så kontakt en af vores dygtige medarbejdere!

Morten G. Havndrup

Projektleder


morten@uretek.dk

Tlf.: +45 7020 3301

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen herunder - eller ring på tlf. 70 20 33 01

Please leave this field empty.