Kategorier

  • Ingen kategorier

Olesen, Hillerød

08-04-2016

Vi synes dialogen med Morten G Havndrup såvel de personer der udførte pælefunderingen på vores grund har været meget tilfredsstillende. Det er vores indtryk, at I alle har bidraget, med god energi for at give os den bedst mulige løsning på pælefunderingen af vores hus.
Olesen, Hillerød