Kategorier

  • Ingen kategorier

Britiske skruepæle i dansk undergrund

20-09-2012

Fynske Uretek sikrede sit eget fundament med funderings-succes fra England

Der er gang i britiske ScrewFast Skruepæle til fundering af bygninger, telthaller, telemaster og en lang række andre projekter på dansk jord. Eller måske rettere: I dansk jord. For den engelske opfindelse skrues adskillige meter i jorden, helt afhængig af forholdene og de jordbundsanalyser, der laves forud for hvert projekt.