Jordbundsanalyse

En jordbundsanalyse – også kaldet en jordbundsundersøgelse eller en geoteknisk analyse – er en analyse af en jordbund og de eksisterende jordbundsforhold.

Jordbundsanalyser udformes på baggrund af geotekniske boreprøver, hvor der tages prøver af jordbunden fra forskellige dybder. Ud fra jordprøverne kan en geotekniker sige noget om bl.a. jordens sammensætning og om det bæredygtige jordlag.

Viden om det bæredygtige jordlag er væsentlig, da en bygning skal hvile på det lag for at minimere risici for sætningsskader. Når vi stabiliserer sætningsramte bygninger med Uretek Metoden®, bruger vi netop viden om dybden for det bæredygtige lag til at beregne, hvor mange meter ned i jorden vi skal injicere vores materiale, Uretek GeoPlus®.

Med vores injiceringer af Uretek GeoPlus® øger vi jordens bæredygtighed, så jordlagene (de tidligere sætningsgivende jordlag) mellem bygning og bæredygtigt lag i fremtiden kan bære bygningens vægt.

En jordbundsanalyse er langtidsholdbar – forstået på den måde, at jordlags strukturer kun ændrer sig ganske langsomt. Derfor kan en jordbundsanalyse vise de faktiske forhold i jorden mange årtier frem. Det kan derfor tænkes, at du får gavn af boreprøver og den tilhørende jordbundsanalyse for din grund mere end én gang.

Læs mere i vores FAQ om jordbundsanalyse.
Se nogle af vores udførte projekte med Uretek Metoden®.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen herunder - eller ring på tlf. 70 20 33 01

Please leave this field empty.